Skoči na vsebino

NOVICA

16. 2. 2017

Začetek izvajanja projektov za ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji

Ljubljana, 16. februar 2017 - Slovenska karitas v sodelovanju z lokalnimi partnerji v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji začela z izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na področju ekonomskega in socialnega opolnomočenje žensk.

 

Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini
Država je po vojni doživela mnogo geopolitičnih in gospodarskih sprememb. Tretjina prebivalstva živi pod pragom revščine. Zaposlenih je samo 36 % žensk. Ženske imajo manj možnosti za zaposlitev zaradi diskriminacij, nižje stopnje izobrazbe idr. Počutijo se negotove, izključene pri odločanju, vsaka druga je žrtev nasilja. Projektne aktivnosti so namenjene ekonomskem in socialnem opolnomočenju 1.500 žensk iz območja Sarajeva, Banja Luke in Mostarja. Na 198 delavnicah bodo ozaveščene o pravicah in nenasilju. Pridobile bodo nove praktične veščine in znanja ter s tem imele boljše možnosti za zaposlitev. 30 ženskam se bo zagotovila možnost za poklicno usposabljanje v ustanovah, ki izvajajo tovrstna usposabljanja. S pomočjo individualnih svetovanj in družinskih terapij se bodo lažje soočale s težavami. Delavnice in terapije bodo izvajali strokovni delavci Caritas BiH. S pomočjo teh aktivnosti se bodo izboljšale njihove življenjske razmere ter položaj v družini in družbi.

 

Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije
V Srbiji je stopnja brezposelnosti 17,7 %. Več kot polovica brezposelnih predstavljajo ženske iz podeželja. S projektnimi aktivnostmi se bodo zagotovile možnosti za ustvarjanje dohodka in zaposlitve za 240 brezposelnih žensk iz podeželskih krajev v občinah Aleksinac, Ražanj, Boljevac, Knjaževac. Z izobraževanji na temo pravic, praktičnim poklicnim usposabljanjem in pridobitvijo sredstev za zagon posameznih družinskih dejavnosti (s področja turizma, predelave pridelkov ipd.), študijskimi obiski ter medsebojnimi izmenjavami, se bo prispevalo k povečanju ekonomske neodvisnosti žensk, izboljšanju življenjskih razmer in k bolj enakovrednemu položaju v družbi. Projekt bodo podprle tudi vse štiri vključene občine.