Skoči na vsebino

NOVICA

12. 10. 2017

Evropa po meri njenih državljanov

Bruselj, 12. oktober 2017 – V organizaciji inštitucije Friends of Europe poteka danes v Bruslju razprava o stanju v Evropi, ki se jo udeležujejo visoki predstavniki evropskih držav in različnih evropskih ustanov.

 

Slovenijo predstavlja državni sekretar Iztok Mirošič, ki sodeluje na plenarnem zasedanju z naslovom "Populizem in politika pan-evropeizma". Na plenarnem zasedanju so se zbrali udeleženci dogodka z namenom, da bi naslovili vprašanje kako naj Evropa brzda populizem. Razpravljali so kako oblikovati participativno demokracijo, socialni model in digitalizacijo za širšo demokratično podporo v javnosti in aktivno vključiti evropsko prebivalstvo v proces odločanja v EU.

Državni sekretar Mirošič je poudaril, da bo morala EU svoje aktivnosti razširiti iz Bruslja tudi v mesta članic Unije, da bi tako povečala stik z ljudmi izven centra. Demokratični sistem večnacionalne skupnosti, kot je EU, ali ideje, da bi EU temeljila na konceptu več hitrosti oziroma diferencirani integraciji, ne bo mogel temeljiti na sistemu en človek en glas. To dokazuje tudi naša izkušnja iz življenja v nekdanji SFRJ. Za večjo demokratično podporo Uniji ter zmanjševanje populizma in nacionalizma v EU bo potrebno ponovno vzpostaviti močnejši evropski srednji sloj‎ in nov evropski model razmerij med kapitalom in socialno dimenzijo, ki bo upošteval tudi novo obdobje digitalizacije. Pri tem bo treba najti ustrezna razmerja med učinkovitostjo odločanja in enakopravno demokratično participacijo, ki zahteva kompleksnejše demokratične strukture. Državni sekretar Mirošič je v zaključku tudi poudaril, da bi mladi in Erasmus morali biti vključeni v temelje oblikovanja prihodnje evropske participativne demokracije.