Skoči na vsebino

NOVICA

10. 10. 2017

6. zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo

Ministra Erjavec in Alfano (foto: Anže Malovrh, STA; vir: MZZ)

Ministra Erjavec in Alfano (foto: Anže Malovrh, STA; vir: MZZ)

Pogovori med delegacijami (foto: Anže Malovrh, STA; vir: MZZ)

Udeleženci zasedanja (foto: Anže Malovrh, STA; vir: MZZ)

Plenarno zasedanje (foto: Anže Malovrh, STA; vir: MZZ)

Plenarno zasedanje (foto: Anže Malovrh, STA; vir: MZZ)

Ljubljana, 10. oktober 2017 – Na Brdu pri Kranju je danes potekalo šesto zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo. Zasedanje sta vodila zunanja ministra Karl Erjavec in Angelino Alfano.

 

Ministri in državni sekretarji so v uvodnem delu zasedanja v okviru dvostranskih pogovorov obravnavali ključne teme bilateralnega sodelovanja na področju gospodarstva, energetike, okolja in prostora, kmetijstva, infrastrukture, notranjih zadev, izobraževanja in znanstvenega raziskovanja, elektronskih komunikacij ter drugih zadev.

 

Zunanja ministra Erjavec in Alfano sta v pogovoru pregledala bilateralno sodelovanje ter pozdravila redni politični dialog med državama. Obravnavala sta tudi položaj obeh narodnih skupnosti. Minister Erjavec je glede pravic slovenske narodne skupnosti poudaril pomen doslednega izvajanja Zaščitnega zakona za Slovence v Italiji. V luči aktualnih razprav o spremembi volilnega zakona v Italiji je posebej poudaril in podprl prizadevanja slovenske narodne skupnosti za ohranitev zastopstva v italijanskem parlamentu.

 

Ministra sta izmenjala tudi mnenja o razmerah v državah Zahodnega Balkana in njihovem približevanju evro-atlantskim integracijam. Zavzela sta se za okrepitev širitvene politike EU. Glede prihodnost Evropske unije sta izpostavila zavezanost nadaljnji krepitvi EU. Minister Erjavec je poudaril, da Slovenija z Italijo deli vizijo varne, konkurenčne in družbeno odgovorne EU, ki igra pomembno vlogo pri soočanju z globalnimi izzivi. Med temi sta ministra posebej poudarila problematiko migracij, ki zahtevajo celostni pristop, vključno s sodelovanjem z državami v soseščini. Zavzela sta se za okrepitev schengenskega sistema in odpravo nadzora na notranjih mejah.

 

Na plenarnem zasedanju pod vodstvom obeh zunanjih ministrov Erjavca in Alfana so sodelujoči ministri poročali o vsebini in dogovorih z dvostranskih srečanj.

 

Na področju gospodarstva je bilo izpostavljeno intenzivno gospodarsko sodelovanje, kar se kaže v vrednosti blagovne in storitvene menjave ter v turizmu. Obravnavane so bile priložnosti za nove naložbe. Izmenjane so bile informacije glede čezmejnih energetskih projektov in pospeševanja inovacij na področju obnovljivih virov energije in energetske sanacije zgradb.

 

Izmenjana so bila mnenja glede mreže javnega potniškega prometa v obmejnem območju, v tem sklopu tudi vprašanja železniške potniške povezave med državama. Pogovor je tekel tudi o elektronskih komunikacijah, med drugim tudi o motnjah radijskih frekvenc v obmejnem pasu.

 

Na področja okolja so bila obravnavana vprašanja upravljanja z vodami, poplavne varnosti ter upoštevanja čezmejnih okoljskih vplivov pri načrtovanih projektih. Naslovljena je bila tudi povezanost med italijanskimi in slovenskimi mesti s ciljem trajnostnega razvoja mest.

 

Sogovorniki s področja kmetijstva so izmenjali mnenja o prihodnosti skupne kmetijske politike, se pogovarjali o razglasitvi svetovnega dne čebel ter sodelovanju na področju ribištva.

 

S področja notranjih zadev sta sogovornika izmenjala aktualne ocene migracijskih tokov in stališča glede sprememb schengenskega zakonika. Poudarjeno je bilo tudi dobro sodelovanje policij.

 

Izpostavljena je bila namera po nadaljnji krepitvi sodelovanja na področju izobraževanja in znanosti. Na področju znanosti poteka odlično sodelovanje tako v okviru znanstveno tehnološkega bilateralnega sodelovanja kot tudi v multilateralnih projektih in okvirih.

 

Državni sekretar v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh in veleposlanik Italije v Sloveniji Paolo Trichilo sta podpisala tudi Program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko.

 

Zunanja ministra Karl Erjavec in Angelino Alfano sta ob zaključku zasedanja podpisala tudi skupno izjavo.