Skoči na vsebino

NOVICA

9. 10. 2017

Slovenski razvojni dnevi 2017: Razprava o vlogi slovenskega zasebnega sektorja v mednarodnem razvojnem sodelovanju

Maribor, 5. oktober 2017 – V okviru osmih Slovenskih razvojnih dni 2017 je v Mariboru v sklopu programa Posveta ekonomskih svetovalcev potekala okrogla miza z naslovom ˝Vloga slovenskega zasebnega sektorja v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja˝. Na dogodku so se predstavniki slovenskih podjetij podrobneje seznanili z možnostmi vključitve v projekte dvostranskega razvojnega sodelovanja Slovenije ter s priložnostmi, ki jih na tem področju ponuja Evropska unija.


Udeleženci razprave so iskali konkretne odgovore na vprašanja, kje, kako, na kakšen način in s katerimi partnerji izvajati razvojno sodelovanje, da bo le-to čim bolj učinkovito, ter se hkrati seznanili s priložnostmi, ki jih mednarodno razvojno sodelovanje odpira slovenskemu gospodarstvu.


Profesorica dr. Maja Bučar s Fakultete za družbene vede, ki je vodila razpravo, je poudarila, pomen partnerstev, zasebni sektor namreč ni več prepoznan zgolj kot izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja, temveč njegova vloga postaja širša in vključuje aktivni prispevek k vsem trem dimenzijam trajnostnega razvoja, t.j. ekonomski, okoljski in družbeni. Predstavnik Evropske investicije banke (EIB) je v uvodnem nagovoru seznanil z aktivnostmi in inštrumenti EIB v kontekstu razvojnega sodelovanja. Predstavnika podjetij Limnos in Geateh sta opozorila na izzive, s katerimi se soočajo podjetja, ki se želijo vključiti v projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, in navedla koristne izkušnje iz sodelovanja v projektih. Dr. Melita Gabrič je kot predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve, ki je koordinator slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja, obvestila o pripravah novega pravnega in strateškega okvirja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, v katerem bo posebna pozornost namenjena vlogi zasebnega sektorja in partnerstvom. Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) je poudaril, da se zasebni sektor že relativno dobro vključuje v projekte preko CMSR izpostavil je izzive na področju javno-zasebnega partnerstva. Inštitut IRDO je poudaril pomen družbene odgovornosti in doseganje ciljev trajnostnega razvoja kot integralni sestavini mednarodnega razvojnega sodelovanja. Razmisleki iz razprave bodo v pomoč pri pripravi poglavja o partnerstvih v okviru Strategije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije.