Skoči na vsebino

NOVICA

6. 10. 2017

Objava javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v obdobju od 2018 do 2020

Ljubljana, 6. oktober 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17) je Ministrstvo za zunanje zadeve 6. oktobra 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020.

 

Besedilo javnega razpisa
- Javni razpis (dostopno tukaj)

 

Obrazci za prijavo na javni razpis
- Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1) (dostopno tukaj)
- Finančni načrt projekta (obrazec št. 2) (dostopno tukaj)
- Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju (obrazec št. 3) (dostopno tukaj)
- Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov (obrazec št. 4) (dostopno tukaj)
- Delovni prevod (obrazec št. 5) (dostopno tukaj)
- Ovojnica (obrazec št. 6) (dostopno tukaj)

 

Obrazci in navodila za poročanje
- Obrazec - Zahtevek za izplačilo (dostopno tukaj)
- Obrazec OVP - Obrazec za vsebinsko poročanje (dostopno tukaj)
- Obrazec OFP - Obrazec za finančno poročanje (dostopno tukaj)
- Obrazec - Evidenca opravljenega dela (dostopno tukaj)
- Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe, sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020 (dostopno tukaj)

 

Ostalo
- Vzorec pogodbe (dostopno tukaj)
- Merila za ocenjevanje (dostopno tukaj)

 

 

Delavnica za zainteresirane prijavitelje

 

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017 organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 13. uri. Na delavnico bodo povabljeni tudi predstavniki zasebnega sektorja, ki so izrazili interes za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da svojo udeležbo potrdijo na razvoj.mzz(at)gov.si najkasneje do petka, 13. oktobra 2017. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

 

 

OBVESTILO O NAPAKI PRI SKLOPU D

 

Obveščamo, da je v razpisni dokumentaciji za javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2018 do 2020 prišlo do napake glede opredelitve cilja trajnostnega razvoja pri sklopu D.

 

V obrazcu št. 1 Vsebinski načrt projekta prijavitelji za projekte na sklop D ne izpolnjujejo točke 11. Cilj trajnostnega razvoja. V besedilu javnega razpisa se pri sklopu D od prijaviteljev ne zahteva opredelitev podcilja, saj vsebine razpisanega sklopa ni mogoče opredeliti samo z enim podciljem trajnostnega razvoja.

 

Ustrezno se popravijo Merila za ocenjevanje pod točko "1. Skladnost projekta z osnovnimi razpisnimi pogoji".  V koloni Osnovni pogoji  se besedilo v točki 1.3. Projektni predlog vključuje zahteve glede na posamezen sklop pravilno glasi: D: Prijavitelj je v projektni predlog vključil vse zahtevane aktivnosti.

 

Popravljena dokumenta Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1) ter Merila za ocenjevanje se nahajata v razpisni dokumentaciji.