Skoči na vsebino

NOVICA

19. 6. 2017

Slovenija v Črni gori prepoznana kot pomembna donatorica

Ljubljana, 19. junij 2017 - Generalna direktorica Sabina R. Stadler je danes na predstavitvi končnega poročila evalvacije slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja v Črni gori za obdobje 2013 do 2016 izpostavila pomen prve evalvacije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in izgradnje evalvacijske kulture. Končno poročilo je predstavil zunanji evalvator Deloitte svetovanje d.o.o. Vlogo Slovenije kot donatorice v Črni gori in potrebo po razvojnem sodelovanju v severnem delu države je poudaril tudi črnogorski veleposlanik dr. Miomir Mugoša. 


Slovenija je v Črni gori kljub majhnemu obsegu sredstev prepoznana kot pomembna donatorica. Črnogorska stran projekte večinoma ocenjuje kot uspešne, zlasti pa so zadovoljni z učinkovitostjo izvedbe in fleksibilnostjo slovenskih partnerjev. Pomembno dodano vrednost predstavlja še zgodovinska, jezikovna, kulturna in upravno-administrativna bližina in povezanost obeh držav ter odzivanje na lokalne potrebe. V obdobju 2013-2016 je Slovenija izvedla 95 projektov, za katere je namenila 5,4 milijona EUR sredstev. Projekti so se izvajali na naslednjih 7 ključnih področjih: zaščita okolja in učinkovita raba energije, turizem in prosti čas, izgradnja administrativnih kapacitet in približevanje EU, varnost, javne finance, enakost spolov in nediskriminacija ter izobraževanje.

 

Ključne pomanjkljivosti mednarodnega razvojnega sodelovanja so sistemske narave. Okrepiti je potrebno vlogo Ministrstva za zunanje zadeve kot nosilca politike in koordinatorja mednarodnega razvojnega sodelovanja. Potrebno je pripraviti strategijo, ki naj vsebuje širša prednostna področja, cilje in pričakovane srednjeročne rezultate ter na podlagi tega opredeljene kazalnike rezultatov. Programsko-strateški okvir naj služi kot podlaga za izbor projektov in aktivnosti, hkrati pa je potrebno opredeliti standardiziran način izbora projektov za vse izvajalce. Vsa priporočila so navedena v poročilu.

 

Predstavitev

Povzetek (slovenski jezik, angleški jezik)

Poročilo in priloge