Skoči na vsebino

NOVICA

19. 5. 2017

Državna sekretarka Bavdaž Kuret na 127. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope

Nikozija, 19. maj 2017 – Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret se danes v Nikoziji na Cipru udeležuje 127. zasedanja Odbora ministrov Sveta Evrope. V svojem nastopu je vse države pozvala k polnemu uresničevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice ter izpostavila, da je Evropska konvencija za človekove pravice odlično orodje zoper ksenofobijo, ekstremizme, nasilje in nestrpnost.

 

Državana sekretarka je dejala, da je Slovenija z izvrševanjem sodb dokazala, da spoštuje mednarodne dogovore in odločitve mednarodnih sodišč. To je temelj vladavine prava in Slovenija pričakuje, da bodo enako ravnale tudi druge države.

 

Pozdravila je sprejem novega Akcijskega načrta Sveta Evrope o zaščiti  otrok beguncev in migrantov in sprejem Konvencije Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami. Pozvala je tudi k čimprejšnjemu sprejemu enotne Konvencije o obdelavi in prenosu velikih baz osebnih podatkov z višjo stopnjo zaščite.

 

Formalno razpravo ministrov o populizmu in kako močan je evropski sistem zavor in ravnovesij je odprl generalni sekretar Sveta Evrope Jagland na podlagi svojega četrtega letnega poročila. Vrsta ministrov je podprla delovanje nadzornih mehanizmov Sveta Evrope, prvo med katerimi je Evropska konvencija o človekovih pravicah. Ministri so pozdravili novo Konvencijo Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami. Konvencija predstavlja prvi mednarodni dogovor, ki sankcionira nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami, kar lahko predstavlja velik del prihodkov za teroriste in njihove organizacije.

 

Ministri so tudi sprejeli Revidirane smernice za podporo žrtvam terorizma in Akcijski načrt Sveta Evrope o zaščiti otrok beguncev in migrantov v Evropi ter razpravljali o vlogi Sveta Evrope pri reševanju konfliktov in kriz v Evropi. Slovenija je v zvezi s tem poudarila osrednjo vlogo, ki jo igra Svet Evrope pri oblikovanju standardov, nadzoru spoštovanja le-teh in pomoči državam članicam.

 

Ob zaključku zasedanja je Ciper predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope za naslednjega pol leta predal Češki.