Skoči na vsebino

NOVICA

19. 5. 2017

Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog nove resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter se seznanila s končno oceno pretekle resolucije

Ljubljana, 19. maj 2017 - Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije ter se seznanila s Končno oceno uspešnosti uresničevanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015. Dokumenta bosta posredovana Državnemu zboru Republike Slovenije v nadaljnjo obravnavo.

 

Nova resolucija predstavlja krovni strateški dokument za delovanje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v prihodnje. Pripravljena je bila ob poteku obdobja veljavnosti Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 in ob upoštevanju sprememb v mednarodni skupnosti, predvsem novo globalno razvojno paradigmo - Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta na vrhu Organizacije Združenih narodov septembra 2015. Naslavlja ključne cilje, izhodišča in načela, prednostna vsebinska področja in geografska območja razvojnega sodelovanja, mednarodno humanitarno pomoč, sistem mednarodnega razvojnega sodelovanja ter partnerstva za učinkovito delovanje na tem področju. Resolucijo bo sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Nova resolucija predvideva tudi pripravo Strategije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ki bo podrobneje opredelila posamezna področja in podala usmeritve za prihodnje delovanje.

 

Končna ocena uspešnosti uresničevanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 gradi na ugotovitvah vmesne in letnih ocen njenega uresničevanja ter vključuje pogled nacionalnega koordinatorja za mednarodno razvojno sodelovanje na opravljeno delo v obdobju 2008-2015 s ciljem vzpostavitve učinkovitega sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. S končno oceno se bo seznanil tudi Državni zbor Republike Slovenije.