Skoči na vsebino

NOVICA

19. 4. 2017

Bilateralne politične konzultacije z Bosno in Hercegovino

DS Darja Bavdaž Kuret in namestnik MZZ BiH Josip Brkić

Ljubljana, 19. april 2017 – Danes so v Ljubljani potekale bilateralne politične konzultacije med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, ki sta jih vodila državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret in namestnik ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Josip Brkić.

 

Politične konzultacije so bile del rednega dialoga med ministrstvoma za zunanje zadeve. Opravljen je bil pregled dvostranskega sodelovanja na različnih področjih. Sogovornika sta se strinjala, da so odnosi med državama dobri in prijateljski. Zelo dobro sodelovanje beležimo še posebej na gospodarskem področju. Nedavni uradni obisk predsednika Vlade RS dr. Cerarja v BiH sta ocenila kot zelo uspešen in pomemben za poglobitev sodelovanja obeh vlad. Strinjala sta se, da bo sedaj potrebno delati na izvajanju dogovorov, ki so bili sprejeti ob obisku. 

 

Sogovornika sta potrdila, da odprtih vprašanj, ki bi posebej bremenila dvostranske odnose, ni. Z napredkom pri implementaciji sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić so se odnosi še dodatno sprostili. DS Bavdaž Kuret je poudarila, da Slovenija sodbo zgledno izvršuje, kar potrjuje tudi Svet Evrope. Pri tem je dodala,da Slovenija prevzema nesorazmerno veliko finančno breme glede na druge države naslednice, zato je nujno, da se nasledstvena pogajanja nadaljujejo.

 

DS Bavdaž Kuret in namestnik ministra Brkić sta posebno pozornost namenila napredku Bosne in Hercegovine na njeni poti v članstvo v Evropski uniji in Natu. Državna sekretarka je potrdila, da je Slovenija napredku Bosne in Hercegovine trdno naklonjena, poudarila je, da je napredek regije pomemben element ne le reformnih procesov, temveč tudi regionalnega sodelovanja in stabilnosti. "Evroatlanstka perspektiva velja za BiH kot enotno in suvereno državo", je še posebej poudarila državna sekretarka. Namestnik ministra Brkić se je zahvalil za konkretno pomoč ter politično podporo, ki jo Slovenija nudi Bosni in Hercegovini na poti v EU in Nato. 

 

Del pogovora je bil namenjen tudi konkretni pomoči Slovenije Bosni in Hercegovini pri evrointegracijskih procesih. Letos bodo slovenski strokovnjaki v okviru bilateralne tehnične pomoči nudili pomoč na področju azila, migracij in varovanju meja. Slovenija je v BiH trenutno vključena v izvajanje dveh twinning projektov in sicer na področju boja proti pranju denarja ter na področju organiziranega kriminala. V okviru instrumenta EU za nudenje kratkoročne tehnične pomoči TAIEX so slovenski strokovnjaki v letu 2016 izvedli kar 50% vseh aktivnosti v BiH, ki jih je organizirala Evropska komisija.

 

DS Bavdaž Kuret je še obvestila, da bo Slovenija nadaljevala s projekti ITF-a  za podporo protiminskemu delovanju v BiH, pri čemer Slovenija pričakuje dobro sodelovanje tudi na strani BiH.  Prav tako bo Slovenija tudi letos nadaljevala z aktivnostmi v okviru Agende za mlade – konkretno v BiH bomo nadaljevali s projektom spodbujanja podjetništva med mladimi.

 

Pogovori so potekali še o aktualnih perečih mednarodnih izzivih kot so migracije in boj proti terorizmu.