Skoči na vsebino

NOVICA

13. 4. 2017

Globalno učenje v okviru projekta “EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno”

Ljubljana, 11. april 2017 – V petek, 7. aprila je potekal spomladanski seminar programa "Šolski ekovrtovi" za osnovne in srednje šole ter vrtce, ki imajo v svojem okolišu lastne ekovrtove. Program poteka v okviru projekta “EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno”, ki ga izvaja Inštitut za trajnostni razvoj. Projekt s sredstvi mednarodnega razvojnega sodelovanja sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve s sredstvi mednarodnega razvojnega sodelovanja sofinancira tudi projekte slovenskih nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. V letu 2017 je ministrstvo podprlo 10 projektov v skupni višini 89.000 evrov. V tem okviru je bil podprt tudi projekt "EAThink – misli globalno, jej lokalno", ki ga v sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami v obdobju 2015–2017 izvaja Inštitut za trajnostni razvoj. Projekt, ki je namenjen globalnemu učenju, se izvaja v osnovnih in srednjih šolah v 12 evropskih in v dveh afriških državah. Cilj projekta je okrepiti kritično razumevanje in delovanje mladih ter učiteljev na področju globalnih izzivov, s posebnim poudarkom na prehranski varnosti in neodvisnosti, trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah. Projekt z vidika globalnega učenja pomembno prispeva k razumevanju soodvisnosti v svetu, saj poudarja povezavo med našimi dejanji z življenji milijonov ljudi po vsem svetu. V Inštitutu za trajnostni razvoj poudarjajo neskladje med velikimi količinami zavržene hrane na eni strani ter milijoni lačnih ljudi na drugi strani. S številni aktivnosti projekt poglablja razumevanje povezav med lokalno in globalno dimenzijo, predvsem med našimi prehranskimi izbirami in zdravjem okolja oziroma planeta, družbe in posameznika.
 
Program "Šolski ekovrtovi" poteka že od leta 2011 in se od leta 2015 izvaja v okviru projekta “EAThink2015 – jej lokalno, misli globalno”, v letošnjem letu vključuje približno 110 vzgojnih in izobraževalnih ustanov. Poleg ekološkega vrtnarjenja vključuje predvsem vsebine trajnostne oskrbe s hrano in globalnega učenja. Na seminarju, ki se je osredotočil na semena in semenarjenje, je pedagoške delavce in delavke pozdravila tudi predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve.