Skoči na vsebino

NOVICA

17. 3. 2017

Okrogla miza ob 25. obletnici vključitve Slovenije v OVSE

Ljubljana, 17. marca 2017 – V Cankarjevem domu bo v petek, 24. marca 2017, potekala okrogla miza z naslovom "OVSE včeraj, danes, jutri", ki jo ob 25. obletnici vključitve Slovenije v OVSE organizira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

24. marca 1992 se je Republika Slovenija vključila v tedanjo Konferenco o varnosti in sodelovanju v Evropi, današnjo Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). To je bila prva vključitev samostojne in mednarodno priznane Slovenije v mednarodno organizacijo.

 

V času hladne vojne je OVSE veljala za osrednji temelj varnostne ureditve in sodelovanja v Evropi; delovala je kot most za preseganje blokovskih delitev med Vzhodom in Zahodom. Po padcu berlinskega zidu je prevzela pomembno vlogo podpore demokratičnim in tranzicijskim procesom v sodelujočih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Prav tako se je organizacija uveljavila kot eden ključnih forumov za mediacijo in reševanje konfliktov na področju Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope in Kavkaza, pri čemer igrajo pomembno vlogo terenske misije OVSE.

 

Izbruh konflikta v vzhodni Ukrajini leta 2014, ki je predstavljal kršitev načel Helsinške sklepne listine in zavez OVSE, ni pozitivno vplival na  dosežke in delo organizacije. Navkljub neugodnim okoliščinam se je OVSE uveljavila kot osrednji forum za reševanje krize v in okoli Ukrajine.

 

OVSE igra pomembno vlogo tudi pri naslavljanju drugih aktualnih vprašanj evropske varnosti, npr. na področju boja proti terorizmu, nasilnemu ekstremizmu in radikalizaciji; problematike množičnih migracij; kibernetske varnosti in obrambe.  

 

OVSE ostaja integralni element večdimenzionalnega ter vključujočega zagotavljanja evropske varnosti in dialoga.

 

Pogled v četrt stoletja sodelovanja Slovenije v OVSE kaže, da je Slovenija igrala aktivno vlogo v organizaciji. Kot najpomembnejši moment lahko označimo predsedovanje Slovenije OVSE v letu 2005. Slovenija je s predsedovanjem OVSE v mednarodnem prostoru utrdila verodostojnost države, ki aktivno promovira vrednote, na katerih sloni ureditev Evrope po koncu druge svetovne vojne.

 

Slovenija je pomembno prispevala v OVSE tudi s človeškimi viri. Slovenski diplomat je bil v obdobju 2008 – 2014 direktor Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR). Trenutno Slovenija aktivno podpira delo Posebne opazovalne misije OVSE v Ukrajini, v kateri ima napoteno namestnico vodje misije in enega opazovalca. Slovenija tudi aktivno sodeluje v misijah OVSE/ODIHR za opazovanje volitev.

 

Na okrogli mizi, ki bo potekala v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma  (Prešernova c. 10, Ljubljana) od 11.00 dalje, bodo sodelovali.

 

Program (odprto za javnost):

 

11.00   Slavnostna nagovora

 

Karl Erjavec, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije

Lamberto Zannier, generalni sekretar OVSE

 

 

11.30   Okrogla miza

 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije v času vključitve v KVSE in predsedujoči OVSE v letu 2005

 

veleposlanik Janez Lenarčič, nekdanji direktor ODIHR in predsedujoči Stalnemu svetu OVSE v letu 2005

 

Roberto Battelli, podpredsednik Parlamentarne skupščine OVSE in njen posebni predstavnik za Jugovzhodno Evropo

 

dr. Anton Bebler, predsednik Evro-atlantskega sveta Slovenije

 

Aleška Simkić, namestnica vodje Posebne opazovalne misije OVSE v Ukrajini

                                   

moderator: dr. Iztok Prezelj, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

 

12.30   Razprava in sklepne misli

 

Udeležba na razpravi je brezplačna, vendar je obvezna prijava na naslednji elektronski naslov: protokol.mzz(at)gov.si . Prijave zbiramo do srede, 22. 03. 2017 oz. do zapolnitve mest.  Informacije za predstavnike medijev na pr.mzz(at)gov.si, 01 478 2354.