Skoči na vsebino

NOVICA

16. 3. 2017

DS Bavdaž Kuret na neformalnem zasedanju Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje

Bruselj, 16. marec 2017 - Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret se je udeležila neformalnega zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje. Ministri so izmenjali mnenja o predlogu novega Evropskega soglasja o razvoju in razpravljali o odnosih med EU in Afriko, predvsem v luči priprav na letošnji vrh EU-Afrika. Na delovnem kosilu so ministri izmenjali mnenja o napredku pri izvajanju migracijske politike EU. Državna sekretarka je pozvala k takojšnjemu odzivu EU na hudo lakoto, ki trenutno pesti afriški kontinent.

 

Novo Evropsko soglasje o razvoju, ki ga bo Svet potrdil predvidoma maja letos, bo v kontekstu Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 vključevalo skupno vizijo o vsebini in načinih izvajanja razvojnega sodelovanja EU. V razpravi so se države članice osredotočile na vprašanja podpore partnerskim državam v razvoju na področju varnosti in migracij. Obravnavale so tudi možnosti za spremljanje napredka pri uresničevanju zavez EU glede povečevanja deleža BND za uradno razvojno pomoč do leta 2030.

 

Državna sekretarka Bavdaž Kuret je pozdravila predlog novega Soglasja, ki ga je pripravilo malteško predsedstvo. Kar zadeva povezavo med varnostjo in razvojem je pomembno, da aktivnosti na področju varnosti sledijo razvojnim ciljem in hkrati spoštujejo usmeritve OECD DAC pri poročanju o uradni razvojni pomoči. Glavni cilj razvojnega sodelovanja je odprava revščine. Poseben poudarek je treba nameniti izgradnji miroljubnih in vključujočih družb, tudi v državah s srednjimi dohodki v naši soseščini. Pozdravila je, da osnutek novega soglasja poudarja vlogo mikro, malih in srednje velikih podjetij ter enakosti spolov in opolnomočenja žensk kot pomembnih vodil za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Pozvala je, da se v nadaljevanju priprave novega soglasja več pozornosti nameni učinkoviti uporabi obstoječih mehanizmov financiranja in programiranja razvojnega sodelovanja EU.

 

V okviru razprave o strateških odnosih med EU in Afriko je državna sekretarka Bavdaž Kuret pozvala k takojšnjemu odzivu EU na hudo lakoto, ki trenutno pesti Južni Sudan, Somalijo in Nigerijo. Obvestila je, da bo tudi Slovenija namenila humanitarno pomoč najbolj prizadetim. Kar zadeva priprave na vrh EU- Afrika je pozdravila izbiro mladih kot osrednje teme vrha. Vlogo mladih in žensk je treba okrepiti, še posebej preko izobraževanja in kreiranja delovnih mest. Hkrati je pomembna vzpostavitev dobrega poslovnega okolja, promocija zasebnega sektorja, izboljšanje povezljivosti, digitalizacija in pametna urbanizacija.