Skoči na vsebino

NOVICA

2. 3. 2017

Novi triletni projekti nevladnih organizacij v skupni vrednosti 1.195.000 EUR

Ljubljana, 2. marec 2017 – Nevladne organizacije so začele z izvajanjem razvojnih in humanitarnih projektov, ki jih (so)financira Republika Slovenija na podlagi javnega razpisa. 11 projektov v skupni vrednosti 1.195.000 EUR se izvaja v obdobju od leta 2017 do leta 2019 na Zahodnem Balkanu, v Vzhodni Evropi, na Bližnjem vzhodu ter v Afriki.

 

V državah Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope se izvajajo naslednji projekti:

 

Krepitev vloge žensk v Albaniji za zagotavljanje enakih možnosti
Kljub napredku v preteklih letih, se Albanija še vedno sooča z neenakomerno porazdelitvijo ekonomske moči, slabo vključenostjo žensk na trg delovne sile, visokimi plačnimi razlikami, slabo vključenostjo žensk v procese odločanja ter nasiljem nad ženskami. Cilj projekta, ki ga izvaja Združenje Ju3, je preko vključevanja žensk v kozjerejo, usposabljanja o reji, predelovanju in trženju proizvodov ter drugih aktivnosti, povečati ekonomsko neodvisnost žensk v Puki in izboljšati položaj žensk v albanski družbi. Veliko pozornosti je namenjeno tudi ozaveščanju javnosti o enakosti spolov, krepitvi vloge lokalne nevladne organizacije GADC, spodbujanju strateškega delovanja, mreženju in širjenju članstva.

 

Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini
V Bosni in Hercegovini je zaposlenih samo 36 % žensk in imajo manj možnosti za zaposlitev. Projekt, ki ga izvaja Slovenska karitas, je namenjen ekonomskemu in socialnemu opolnomočenju 1.500 žensk iz območja Sarajeva, Banja Luke in Mostarja. Številne delavnice ozaveščanja o pravicah in nenasilju, delavnice pridobivanja praktičnih veščin in znanj, poklicna usposabljanja, individualna svetovanja ter terapije bodo prispevale k boljšim možnostim za zaposlitev žensk in uspešnejšemu soočanju s težavami, s katerimi se srečujejo.

 

Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske
Projekt bo prispeval k enakopravnosti spolov in reševanju problema ekonomske neenakosti v Srednjebosanskem kantonu. Društvo PINA bo preko usposabljanj omogočilo krepitev kompetenc in zmogljivosti nevladnih organizacij z namenom podpore žensk pri izkoriščanju poslovnih in ekonomskih priložnosti na področju socialnega podjetništva. Z vzpostavitvijo inkubatorja za ženske se bo spodbujalo njihovo sodelovanje v družbi ter na ta način doprineslo k njihovemu ekonomskemu opolnomočenju in s tem k zmanjševanju ekonomske neenakosti med spoloma.

 

Ženske kot nosilke pozitivnih družbenih sprememb v Črni gori
Gospodarska kriza v Črni gori je najbolj prizadela javni sektor, predvsem ženske. Ženske niso enakopravno zastopane v javnem in političnem življenju, visoka je stopnja brezposelnosti, nimajo enakih možnosti, so informacijsko nepismene in ekonomsko odvisne. Cilj projekta, ki ga izvaja ADRA Slovenija, je preko izobraževanj, svetovanj in usposabljanj ter z vzpostavitvijo centra za opolnomočenje žensk povečati ekonomsko neodvisnost 1.000 žensk iz Podgorice in okolice ter hkrati prispevati k podpori črnogorske družbe na področju pravic žensk in enakosti spolov.

 

Enakopravna moč ženskam
V Makedoniji so ženske težje zaposljive in slabše plačane, slabša pa je tudi zastopanost žensk na najvišjih položajih v gospodarstvu. Cilj projekta, ki ga izvaja Zavod Izida Vita, je usposobiti večjo skupino posameznikov in predstavnikov gospodarskega sektorja ter makedonske družbe nasploh za ozaveščanje o enakosti spolov, vzpostavitev orodij za spodbujanje enakosti spolov ter uravnoteženo vključevanje žensk in moških na vodstvene položaje v gospodarstvu. Večji del aktivnosti se bo izvajal v Skopju, z medijsko promocijo projekta pa bo pokrita celotna država.

 

Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije
Več kot polovico brezposelnih oseb v Srbiji predstavljajo ženske s podeželja. Z izobraževanji o pravicah, praktičnim poklicnim usposabljanjem, podporo pri zagonu družinskih dejavnosti in drugimi aktivnostmi bo Slovenska karitas s projektom prispevala k povečanju ekonomske neodvisnosti žensk, izboljšanju življenjskih razmer in njihovemu enakovrednemu položaju v družbi. Preko omenjenih aktivnosti bodo zagotovljene možnosti za ustvarjanje dohodka in zaposlitve 240 brezposelnih žensk iz podeželskih krajev v občinah Aleksinac, Ražanj, Boljevac in Knjaževac.

 

Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic
Moldova je po osamosvojitvi naredila pozitivne korake na področju spoštovanja človekovih pravic, vendar so predvsem pri udejanjanju le-teh še vedno prisotne težave, zlasti ko gre za ženske, otroke, manjšine in starejše. Pri tem imajo ključno vlogo nevladne organizacije, zato je cilj projekta, ki ga izvaja Slovenska filantropija, preko medgeneracijskega sodelovanja okrepiti zmogljivosti desetih nevladnih organizacij iz regij Pridnestrje, Gagauzia, Ocnita in juga Moldove, da bodo samostojno izvajale aktivnosti za opolnomočenje najranljivejših družbenih skupin, ozaveščanje širše javnosti in odločevalcev ter vplivale na politike.

 

Humanitarni projekti v podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu:

 

Večja varnost preskrbe s hrano in pitno vodo med begunskim in lokalnim prebivalstvom v Ugandi
Uganda je glede na velikost gospodarstva države v svetovnem merilu na 4. mestu po številu beguncev. Več kot 77.000 jih živi v urbanih okoljih, za katere humanitarni sistem ne poskrbi. Poleg tega se Uganda vedno pogosteje spopada s posledicami podnebnih sprememb. S pomanjkanjem prehranske varnosti in omejenim dostopom do pitne vode se najtežje soočajo ženske samohranilke oziroma ženske begunke, zato bo projekt, ki ga izvaja Združenje Ju3, preko gojenja lokalne zelenjave, reje kokoši, dostopa do pitne vode, usposabljanj itd. povečal odpornost begunskega in tudi lokalnega prebivalstva, predvsem žensk v kraju Ndejje v bližini Kampale.

 

Z opolnomočenjem mater in otrok do boljše prihodnosti sirskih družin v Jordaniji
V Jordaniji je 637.000 registriranih sirskih beguncev. Več kot 100.000 registriranih sirskih otrok ne obiskuje šol in ženske, ki same preživljajo družino, so zaradi pomanjkanja primernih veščin, možnosti dela in zaslužka podvržene nasilju. Cilj projekta, ki ga izvaja Zavod Krog, je socialna rehabilitacija 270 otrok z vključevanjem v izobraževanje in psihosocialna ter zaposlitvena rehabilitacija žensk. Sodelovale bodo v poklicnih usposabljanjih, delavnicah podjetništva in vključevanja na trg dela.

 

Ekonomsko in psihosocialno opolnomočenje žensk begunk v libanonskem Ein El Helwah
Libanon je država z največ begunci na število prebivalcev. Soočajo se z brezposelnostjo, težkimi življenjskimi razmerami in konflikti z lokalnim prebivalstvom, s katerim tekmujejo za delo in vire preživetja. Med najbolj ranljivimi so ženske brez moškega spremstva. Cilj projekta, ki ga izvaja Zavod Krog, je zaposlitvena, zdravstvena in psihosocialna rehabilitacija žensk v Ein El Helwah in okolici. 900 žensk bo vključenih v delavnice za krepitev življenjskih veščin ter v preventivno in kurativno ginekološko oskrbo. Poleg tega bo 60 sirskih in palestinskih begunk vključenih v usposabljanje na področju različnih poklicev, malega podjetništva in marketinga ter zaposlitvenih veščin, deležne pa bodo tudi psihosocialnih aktivnosti.

 

Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice:

 

Izobraževanje o človekovih pravicah in opolnomočenje otrok v Maroku
V Maroku spoštovanje človekovih pravic v praksi še vedno ostaja izziv. Zlasti to velja za manj razvite regije in podeželje, kjer so pravice otrok, predvsem deklic, pogosto zlorabljene. Preko izobraževanja o otrokovih pravicah želi Slovenska filantropija opolnomočiti 1200 otrok na območjih Al-Hoceima in Tangierja ter vplivati na razvoj kulture spoštovanja človekovih pravic in aktivnega državljanstva. V projekt je vključenih devet osnovnih šol, projektne aktivnosti pa bodo vključevale usposabljanja učiteljev, staršev in predvsem otrok.