Skoči na vsebino

NOVICA

28. 11. 2016

DS Bavdaž Kuret na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje

DS Bavdaž Kuret in VP Mogherini; Foto: MZZ

DS Bavdaž Kuret in evropski komisar Neven Mimica; Foto: MZZ

Bruselj, 28. november 2016 - Državna sekretarka Darja Bavdaž Kuret se je udeležila zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje. Ministri so izmenjali mnenja o predlogu Evropske komisije za novo Evropsko soglasje o razvoju in opravili razpravo na podlagi skupne komunikacije Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje o prihodnji ureditvi odnosov z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. Na delovnem kosilu so skupaj s podpredsednikom Evropske komisije za energetsko unijo Marošem Šefčovičem izmenjali mnenja o pomenu energije za razvoj. Nadaljevali so razpravo o migracijah in razvoju, s poudarkom na dosežkih po lanskem vrhu EU-Afrika v Valletti in nadaljnjih korakih za naslavljanje temeljnih vzrokov nezakonitih migracij.

 

Predlog za novo Evropsko soglasje o razvoju vključuje skupne cilje in načela razvojne politike EU in držav članic v kontekstu treh dimenzij trajnostnega razvoja (socialna, ekonomska, okoljska) ter usmeritve za razvojno sodelovanje EU in držav članic, vključno z vlogo skupnega programiranja in izvajanja ter skrbniških skladov EU. Izpostavlja štiri sklope prioritet: ljudje, planet, blaginja in mir. Zavzema se za  naslavljanje neenakosti, zlasti položaja žensk in mladih. Upošteva povezave med varnostjo in razvojem ter med migracijami in razvojem. Z vidika odpornosti posveča pozornost tudi globalnim javnim dobrinam. V skladu z Akcijsko agendo iz Adis Abebe predlog predvideva mobilizacijo vseh načinov in sredstev za razvoj, pri čemer je v ospredju mobilizacija domačih virov. Predlog bo vodil do novega Evropskega  soglasja o razvoju, ki bo kot ključni strateški dokument EU na področju razvojnega sodelovanja do leta 2030 sprejeto predvidoma spomladi 2017. Novo soglasje bo predstavljalo skupen odziv EU in držav članic na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) ter vključevalo skupno vizijo o vsebini in načinih implementacije razvojne politike EU.

 

V razpravi je državna sekretarka Bavdaž Kuret pozdravila predlog Evropske komisije. Poudarila je, da novo Evropsko soglasje o razvoju predstavlja priložnost za EU, ki je največja globalna donatorica razvojne pomoči, da razvija svoje dobre prakse in utrdi vodilno vlogo z ustrezno in pravočasno implementacijo ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. Opozorila je na pomen partnerstva med javnim sektorjem, civilno družbo in zasebnim sektorjem, še posebej z mikro, malimi in srednjimi podjetji. Izpostavila je tudi enakost spolov, opolnomočenje žensk in mladih kot pomemben horizontalni pristop ter pomen tranzicijskih izkušenj na področju zagotavljanja varnosti in preprečevanja konfliktov.

 

V razpravi o odnosih med EU in skupino afriških, karibskih in pacifiških držav po letu 2020, ko se bo iztekel Cotonoujski partnerski sporazum med EU in skupino 79 afriških, karibskih in pacifiških držav (ACP), je državna sekretarka Bavdaž Kuret poudarila Globalno strategijo EU kot izhodišče pri oblikovanju prihodnjih odnosov med EU in ACP. Izpostavila je pomen medsebojnega partnerskega sodelovanja na političnem, razvojnem in ekonomskem področju. Za manjše države članice z omejeno mrežo predstavništev po svetu je partnerstvo z državami ACP dodaten vzvod za krepitev odnosov. Kar zadeva predstavljene možnosti prihodnjega sodelovanja, je državna sekretarka podprla predlagano različico krovnega sporazuma s tremi regionalnimi stebri.

 

Državna sekretarka Bavdaž Kuret se je udeležila delovnega kosila s podpredsednikom Evropske komisije za energetsko unijo Marošem Šefčovičem. V razpravi je bil naslovljen pomen dostopa do modernih, varnih in trajnostnih energetskih storitev za razvoj in zeleno ekonomijo. Podprla je prizadevanja EU za trajnostni energetski razvoj. Izpostavila je pomen lokalnih skupnosti in zasebnega sektorja, s poudarkom na mikro, malih in srednjih podjetjih. Zavzela se je za odpravo ovir kot tudi spodbujanje priložnosti, ki jih zanje ustvarja energetski sektor. Poudarila je tudi dostop žensk do energetskih storitev ter vključevanje podjetnic v energetski sektor kot močni orodji za krepitev vloge žensk.

 

V razpravi o migracijah in razvoju so bili predstavljeni dosežki po vrhu EU-Afrika novembra 2015 v Valletti, vključno z delovanjem Skrbniškega sklada EU za Afriko. Slovenija pozdravlja vsa prizadevanja EU, ki ustrezno naslavljajo migracijska in begunska vprašanja. Zavzema se za okrepljen dialog v okviru evropske sosedske politike ter izpostavlja pomen sodelovanja z Zahodnim Balkanom in Turčijo.

 

Na zasedanju so bili sprejeti sklepi Sveta EU o vključevanju digitalnih rešitev in tehnologij v razvojno politiko EU, o energiji in razvoju, o skupnem stališču EU za drugo visoko zasedanje Globalnega partnerstva za učinkovito razvojno sodelovanje, o prvem poročilu o rezultatih mednarodnega sodelovanja in razvoja EU ter o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča št. 15/2016: "Ali je Komisija učinkovito upravljala s humanitarno pomočjo za populacijo, ki je bila prizadeta v spopadih v afriški regiji velikih jezer?".