Skoči na vsebino

NOVICA

9. 3. 2017

Multilateralne in razvojne konzultacije s Švedsko

v.d. GD Sabina R. Stadler, Anna-Karin Eneström in Johannes Oljelund

v.d. GD Sabina R. Stadler in Magnus Hellgren

Stockholm, 9. marec 2017 - V.d. generalne direktorice za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo Sabina R. Stadler je danes v Stockholmu izvedla multilateralne in razvojne konzultacije s švedskimi sogovorniki. Z gostitelji je izmenjala mnenja o multilateralnih temah ter razpravljala o možnih oblikah tesnejšega sodelovanja med državama.
 

Večji del pogovorov je bil posvečen mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, v okviru katerega imata državi skupne interese na Zahodnem Balkanu, družijo pa nas tudi nekatere skupne tematske prioritete, npr. človekove pravice in varstvo okolja. V.d. GD Stadler je Švedski razvojni agenciji med drugim predstavila delo slovenskih razvojnih ustanov, s sogovorniki pa je naslovila tudi nekatera sistemska vprašanja, kot je npr. vključevanje zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje.

 

Gostitelja konzultacij, generalna direktorica za politične zadeve Anna-Karin Eneström in generalni direktor za mednarodno razvojno sodelovanje na ministrstvu za zunanje zadeve Švedske Johannes Oljelun, sta se Sloveniji zahvalila za aktivno vlogo na področju opolnomočenja žensk in enakosti spolov, zlasti v okviru Sveta OZN za človekove pravice. Slednje je namreč ena najvišjih švedskih zunanjepolitičnih prioritet, ki jo zasledujejo tudi v mednarodnem razvojnem sodelovanju ter v okviru svojega članstva v Varnostnem svetu OZN. Sogovorniki so izmenjali poglede na aktualne teme na dnevnem redu OZN ter naslovili spreminjajočo se vlogo EU in nekatere varnostne izzive. Strinjali so se glede pomena globalnega reševanja vprašanj, povezanih z migracijami, ter skupnega prevzemanja bremen v povezavi z begunci.

 

V.d. GD Stadler se je sestala tudi z vodjo švedskega sekretariata za razoroževanje Magnusom Hellgrenom, s katerim sta izmenjala mnenja o delu Wasenaarskega aranžmaja - režima za nadzor na prometom s strateškim blagom - katerega splošni delovni skupini v letošnjem letu predseduje Slovenija. Dotaknila sta se tudi jedrskega razoroževanja ter problematike min.

 

Konzultacije so bile priložnost za krepitev medsebojnega sodelovanja med državama, ki imata sorodna stališča pri večini aktualnih vprašanj. Udeleženci so zato izrazili interes za nadaljevanje tovrstnega dialoga.