Skoči na vsebino

NOVICA

7. 3. 2017

Državna sekretarka Štiglic na zasedanju Sveta za splošne zadeve v Bruslju

Zasedanje Sveta za splošne zadeve; Foto: EU

Bruselj, 7. marec 2017 - Državna sekretarka Sanja Štiglic se je danes udeležila zasedanja Sveta za splošne zadeve, ki je glavno pozornost namenil pripravam na zasedanje Evropskega sveta, ki bo 9. in 10. marca 2017. Na slednjem bodo obravnavane gospodarske tematike, kot so zaposlovanje, gospodarska rast in konkurenčnost, govora pa bo tudi o varnosti in obrambi, migracijah in razmerah na Zahodnem Balkanu.

Državna sekretarka Štiglic je v razpravi pozdravila namero o poglobljeni razpravi voditeljev o navedenih vsebinah. Izpostavila je pomen notranjega trga in prostega pretoka storitev, pri tem pa opozorila na težave, s katerimi se soočajo slovenski avtoprevozniki pri opravljanju storitev v nekaterih državah članicah. Posebno pozornost je treba nameniti ukrepom za spodbujanje naložb, gospodarske rasti in zaposlovanje, hkrati pa okrepiti socialno dimenzijo EU.

V razpravi o pogajanjih o prosti trgovini je Slovenija opozorila na pomen transparentnosti, rednega obveščanja in spoštovanja doseženih standardov, ki veljajo v EU. Državna sekretarka Štiglic je še izpostavila, da mora EU ostati pozorna na migracije, zagotoviti učinkovit nadzor na zunanjih mejah in državam na zahodnobalkanski migracijski poti nuditi ustrezno podporo. Pri tem je poudarila, da se migracijskih vprašanj ne da reševati z uvajanjem in podaljševanjem nadzora na notranjih schengenskih mejah.

Državna sekretarka Štiglic je prav tako pozdravila nadaljevanje poglobljene razprave o varnosti in obrambi EU ter obravnavo razmer na Zahodnem Balkanu. V zvezi s slednjim je izpostavila nujnost proaktivne vloge in vidnega angažmaja EU v regiji.

Svet za splošne zadeve se je v nadaljevanju seznanil tudi z zbirnim poročilom predsedstva glede izvajanja evropskega semestra ter z uresničevanjem Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. Obravnaval je tudi osnutek priporočila o ekonomski politiki euroobmočja in ga predložil Evropskemu svetu.