Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni sekretar Božič na Svetu za splošne zadeve

Luksemburg, 9. april 2019 - Državni sekretar Dobran Božič se je danes v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve in zasedanja Sveta za splošne zadeve (50. člen).

 

Na današnjem rednem zasedanju Sveta za splošne zadeve so ministri in državni sekretarji za evropske zadeve podrobneje obravnavali dva  pomembna vidika Večletnega finančnega okvira 2021–2027 in sicer kohezijsko politiko in Skupno kmetijsko politiko.

 

Državni sekretar Dobran Božič je na zasedanju izpostavil pomen, ki ga ima kohezijska politika za razvoj Evropske unije. Opozoril je na nevarnost neproporcionalnega zmanjšanja sredstev v določenih regijah, ki so v zadnjem obdobju presegle prag razvitosti, predviden v proračunu EU. Pozdravil je predlog za večjo fleksibilnost proračuna pri soočanju z nepričakovanimi dogodki, večjo povezljivost med kohezijsko politiko in evropskim semestrom ter predloge, ki bi v okviru porazdelitve sredstev po političnih ciljih podprli prizadevanja za bolj zeleno in brezogljično Evropo.

 

Državni sekretar je v razpravi o Skupni kmetijski politiki opozoril, da je treba ublažiti padec sredstev za razvoj podeželja. Izrazil je zadržanost glede procesa zunanje konvergence neposrednih plačil, ki bi vodil do občutnega zmanjšanja razpoložljivih sredstev na nacionalni ravni. Izpostavil je pomen sredstev za razvoj podeželja ter pozdravil ambiciozni pristop Komisije na področju okolja in podnebja.

 

Svet za splošne zadeve je v nadaljevanju sprejel sklepe o dokumentu za razpravo glede trajnostnega razvoja Evrope do leta 2030, ki ga je 30. januarja 2019 predložila Evropska komisija in o katerem je Svet izmenjal mnenja že na februarskem zasedanju,  ko je ocenil, da  predstavlja dobro osnovo za nadaljnjo obravnavo ter korak naprej k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

 

Svet se je seznanil tudi s trenutnim stanjem na področju pravne države na Poljskem in Madžarskem po tem, ko je bil  lani v obeh primerih sprožen postopek ugotavljanja spoštovanja načela vladavine prava in pravne drżave. Državni sekretar Božič je ponovno poudaril, da je po mnenju Slovenije skrb za zagotavljanje spoštovanja teh načel skupna odgovornost institucij in držav članic EU. V razpravi je opozoril na pomen spoštovanja svobode medijev in svobode izražanja, ki sta temelj demokratične družbe. Poseganje v avtonomijo medijev v svoji ali drugi drzavi, je označil za nespremenljivo.

 

Člani Sveta so na kosilu izmenjali mnenja o pripravah na volitve v Evropski parlament. Državni sekretar je poudaril, da je podpora Evropski uniji v Sloveniji visoka in da si želimo višje udeležbe volivcev, predvsem mladih.

 

Na dopoldanskem zasedanju Sveta za splošne zadeve v sestavi 27 držav članic so ministri in državni sekretarji opravili pripravo na zasedanje Evropskega sveta (50. člen), ki bo jutri razpravljal in sprejel odločitev glede ponovnega zaprosila Združenega kraljestva o morebitnem podaljšanju roka za izstop iz EU.