Skoči na vsebino

NOVICA

5. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška

Ljubljana, 22. marec 2019 - Na Brdu pri Kranju bo 29. marca 2019 potekalo 5. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška. Prvo zasedanje skupnega odbora je bilo 25. aprila 2014 na Brdu pri Kranju, potem ko sta se takratni minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in deželni glavar Koroške na srečanju junija 2013 dogovorila, da se ponovno obudi sodelovanje med Slovenijo in Koroško, ki je pred leti že potekalo v obliki kontaktnega komiteja. Drugo zasedanje je potekalo 26. maja 2015 v Celovcu, tretje 13. julija 2016 na Brdu pri Kranju, četrto pa 7. julija 2017 v Celovcu. 

 

Na 5. zasedanju Skupnega odbora Slovenija – Koroška bo pregledano dosedanje sodelovanje po posameznih področjih ter predlagana vsebina sodelovanja v naslednjem obdobju. Pred plenarnim zasedanjem Skupnega odbora Slovenija – Koroška bodo potekala zasedanja po omizjih. Na omizjih bodo predvidoma obravnavane teme s področij prostorskega planiranja, prometa, energije, okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izobraževanja, športa, zdravja, kulture, socialne politike in zaposlovanja, javne uprave, gospodarstva in turizma ter razvoja podeželja in kmetijstva. 

 

V okviru omizij bodo potekali dogovori o nadaljevanju sodelovanja med slovenskimi vladnimi organi in koroško deželno vlado ter izmenjavi izkušenj, dobrih praks in informacij na različnih področjih delovanja. Omizja bi lahko prispevala tudi k dogovorom o skupnih pogledih glede projektov čezmejnega sodelovanja in projektov v drugih oblikah sodelovanja, ki bi imeli pozitivne učinke na območju Slovenije in Dežele Koroške. V tem obdobju je še vedno aktualno spremljanje izvajanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014–2020. Vsebine sodelovanja skupnega odbora se bodo še naprej izvajale v okviru obstoječih oblik in projektov čezmejnega in regionalnega sodelovanja ter rednega delovanja, zato za izvajanje ni potrebnih posebnih finančnih sredstev, razen sredstev za medsebojna srečanja. 

 

 

Medijski program:

 

10:30 – 10:55 Bilateralno srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja in deželnega glavarja dr. Petra Kaiserja.
 

11:00 – 12:30 Plenarno zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška

 

12:40 – 13:00 Izjavi ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja in deželnega glavarja Koroške dr. Petra Kaiserja.

FOTOTERMIN

 

INFORMACIJA ZA MEDIJE

 

Predstavnike medijev prosimo, da svoj interes za medijsko pokrivanje obiska sporočijo najkasneje do četrtka, 28. marca 2019, do 14. ure na elektronski naslov: pr.mzz@gov.si, z naslovom sporočila PRESS –  ODBOR SLOVENIJA – KOROŠKA in pri tem navedejo naslednje podatke:

 

 - ime in priimek

 - naziv medijske ustanov