Skoči na vsebino

NOVICA

Dogodek ob zaključku medijskega evropskega projekta "Makroregije Tukaj in Zdaj"

Ljubljana, 6. marec 2019 - Nacionalna koordinatorka za makroregionalne strategije EU Andreja Jerina se je udeležila dogodka ob zaključku medijskega evropskega projekta "Makroregije Tukaj in Zdaj". Dogodek je pripravila RTV Slovenija, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in Službo Vlade RS za kohezijsko politiko in regionalni razvoj v sredo, 6. marca 2019, v Hiši EU. Nacionalna koordinatorka je na dogodku informirala o bistvu in učinkih makroregionalnega sodelovanja in pri tem podčrtala, da so makroregije povezane z življenjem ljudi. Zato je pomembno, da imajo znanje in informacije na razpolago; ključni pri tem so mediji.

 

Nacionalna televizija Slovenija je s podporo Evropske komisije 2018 pripravila 25 oddaj kratkega formata iz treh makroregij, na stičišču katerih leži Slovenija. Kratke zgodbe so nadgradili tudi v treh 25 minutnih oddajah o Alpski, Podonavski in Jadransko-jonski makroregiji ter v zaključni 50 minutni kompilaciji. V okviru snemanja v Sloveniji in njej sosednjih državah je RTV Slovenija predstavila zanimive zgodbe,  ki povezujejo ideje,  ljudi in države v okviru evropskih makroregij in dokazujejo, da povezovanje prinaša nove priložnosti, tudi v luči prihodnosti EU.

 

S predvajanjem oddaj se je uresničilo poslanstvo RTV Slovenija pri ozaveščanju najširše javnosti o vlogi in pomenu makroregij v Sloveniji in EU. Na dogodku je bila posebej izražena želja, da s tovrstnimi aktivnostmi nadaljujemo tudi v prihodnje. Oddaje RTV Slovenija bodo predvajane tudi na madžarski in hrvaški nacionalni TV ter regionalnih studiih.

 

*****

 

Zaradi geografske umeščenosti je temeljna usmeritev Slovenije zagotavljanje sinergij med tremi makroregionalnimi strategijami EU, v katerih sodeluje; Podonavski, Jadransko-jonski in Alpski. Slovenija je tista, ki je predlagala, da se oblikuje skupni, horizontalni steber za vse štiri makroregije "mediji in komuniciranje" in zato je oblikovala potrebne korake za vzpostavitev takšnega stebra. Rezultati so bili predstavljeni medijem in pristojnim za komuniciranje vseh štirih makroregij na mednarodni konferenci "Spoznaj svojega soseda", ki jo je zunanje ministrstvo organiziralo septembra 2017 v okviru Tedna sredozemske obale in makroregionalih strategij EU na slovenski obali. Na tradicionalnem makroregionalnem tednu v letu 2018 je zunanje ministrstvo, skupaj s programom Interact, naredilo korak naprej in pripravilo konferenco štirih makroregij "Sporočilo v steklenici", kjer so strokovnjaki soočili izkušnje in znanje o komuniciranju.