Skoči na vsebino

NOVICA

Učitelji mediatorji iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji

Ljubljana, 21. februar 2019 – V Ljubljani je danes potekalo srečanje z učitelji mediatorji, ki so vključeni v projekt šolske in vrstniške mediacije v Bosni in Hercegovini. Projekt je nastal na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in se v Bosni in Hercegovini uspešno izvaja že drugo šolsko leto. Projekt izvaja ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti v sodelovanju z Evropskim centrom za reševanje sporov (ECDR). Projekt sofinancirata še Republika Južna Koreja in Kanada. Iz ministrstva je udeležence pozdravil Aljaž Arih, namestnik generalne direktorice Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo.

 

Slovenija na zunanjepolitičnem področju dejavno podpira aktivnosti za mirno reševanje sporov, krepitev medkulturnega dialoga ter spodbujanje kulture miru, nediskriminacije in strpnosti. Zavzema se za promocijo in varstvo otrokovih pravic ter dobrobit otrok in večjo vključenost mladih v družbo. Z namenom krepitve aktivnosti na tem področju, je Ministrstvo za zunanje zadeve RS, v sodelovanju z zunanjimi partnerji pripravilo projekt, ki po vzoru uspešnih praks šolske in vrstniške mediacije v Sloveniji, prenaša slovenske izkušnje v šolska okolja, predvsem v tistih državah, ki se soočajo s konfliktnimi ali post-konfliktnimi razmerami. Gre za pristop širjenja tolerance in dialoga med mladimi, ki pomembno prispeva k doseganju dolgoročnih pozitivnih učinkov za celotno populacijo v določenem okolju.

 

Pilotni projekt uvajanja mediacije v šolski sistem je bil izveden v šolskem letu 2017/2018 v Bosni in Hercegovini, ki je tudi ena izmed ciljnih držav mednarodnega razvojnega sodelovanja RS. S projektom uspešno nadaljujemo v šolskem letu 2018/2019. Vključenih je devet osnovnih šol iz Federacije BiH (Gračanica), Republike Srbske (Doboj) in Brčka. Usposobljenih bo 27 učiteljev mediatorjev, ki bodo s pridobljenimi znanji izvajali mediacije ter poleg tega usposabljali druge učitelje in 150 učencev, ki bodo postali t. i. vrstniški mediatorji.

 

V okviru strokovne ekskurzije v Sloveniji so učitelji skupaj s slovenskim strokovnjakom za mediacijo ocenili dosedanje aktivnosti na področju šolske mediacije v partnerskih šolah. Kot primer dobre prakse so obiskali Osnovo šolo Preserje pri Radomljah, kjer se vrstniška mediacija izvaja v okviru interesnih dejavnosti za učence 6. do 9. razreda. Izkoristili so priložnost in si z ravnateljico, učiteljem mediatorjem in vrstniškim mediatorjem izmenjali mnenja in izkušnje. Obiskali so tudi Evropski center za reševanje sporov in Mestno občino Ljubljana, ki omogoča izvedbo projekta vrstniške mediacije v osnovnih šolah v občini Ljubljana.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve načrtuje v prihodnjih letih širitev projekta tudi v druge države Zahodnega Balkana. Dolgoročne učinke projekta bo mogoče doseči le z nadaljevanjem izvajanja in vključitvijo vsebin šolske mediacije v učne načrte šol. S tem bo zagotovljena dovolj velika skupina usposobljenih učiteljev mediatorjev ter vrstniških mediatorjev (učencev), ki bodo pridobljena znanja prenašali naprej tako v šolskem okolju kot na druga področja življenja.