Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister dr. Cerar s pobudniki javnega pisma za rešitev humanitarne krize v Jemnu o nadaljnjih humanitarnih projektih

Ljubljana, 30. januar 2019 - Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar je danes ponovno sprejel predstavnike Društva slovenskih pisateljev in drugih pobudnikov ter podpisnikov javnega poziva slovenski Vladi in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev v Jemnu z dne 11.12.2018, s katerimi je nadaljeval pogovor o dejavnejši vključitvi slovenske vlade in diplomacije pri rešitvi aktualne humanitarne krize v Jemnu. V razgovoru so se sogovorniki seznanili z aktualnimi prizadevanji ter izmenjali poglede na aktualna prizadevanja napredne mednarodne skupnosti in ZN za zaustavitev humanitarne krize, zlasti z odprtjem humanitarnih koridorjev.

 

Sogovorniki so ponovno izpostavili, da gre v primeru Jemna za pozabljen konflikt, ki bi terjal večjo pozornost slovenske, EU in mednarodne skupnosti. Jemen ostaja ena izmed največjih svetovnih humanitarnih kriz. Država je opustošena zaradi državljanske vojne in okoli 22,2 milijona ljudi, kar predstavlja 75% vsega prebivalstva, potrebuje humanitarno pomoč ali zaščito. Od tega je okoli 14 mio na robu preživetja, med njimi 8,4 milijona ljudi trpi lakoto. Vse udeležene strani v konfliktu nenehno kršijo mednarodno humanitarno pravo in humanitarna načela, pogoste pa so kršitve človekovih pravic, napadi na civiliste in humanitarne delavce ter oviranje dostopa humanitarnih organizacij do ljudi, ki potrebujejo nujno pomoč. Prav tako se je povišalo število poročil o hudih kršitvah pravic žensk in otrok.

 

Minister Cerar je sogovornikom zagotovil, da Slovenija v okviru mednarodnih forumov že dlje časa aktivno spremlja razmere v Jemnu, s čemer bo nadaljevala tudi v bodoče. Na vseh relevantnih forumih bo pozivala k odprtju humanitarnih koridorjev ter ob tem poudarila, da politično dejavnost podkrepljuje s humanitarnimi dejavnostmi. V okviru tega se bo udeležila tudi tretje donatorske konference za Jemen, ki bo 26. februarja 2019 v Ženevi. Na konferenci bo podala zavezo za donacijo v višini 100.000 EUR v treh letih, kar pomeni, da bo Slovenija za pomoč Jemnu od leta 2016 namenila skupno 380.000 evrov. Ti prispevki so namenjeni večstranski humanitarni pomoči preko mednarodnih organizacij, če pa bodo razmere v Jemnu to omogočile, pa bo Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru razpisa za humanitarne projekte slovenskih nevladnih organizacij predvidelo, da bi bil vsaj en humanitarni projekt namenjen Jemnu, tako da bi s tem napovedane donacije podkrepili tudi s finančno podporo projektu slovenskih izvajalcev. Ne nazadnje pa je minister sogovornike seznanil, da projekt razminiranja v Jemnu pripravlja tudi ITF - Ustanova za krepitev človekove varnosti, ki ob donaciji Združenih arabskih emiratov v višini 600.000 evrov pripravlja projekt, ki naj bi se začel že letos.

 

Pogovora z ministrom dr. Cerarjem so se udeležili Dragica Potočnjak, članica Društva slovenskih pisateljev in PEN, Dr. Boris A. Novak, član DSP, podpredsednik mednarodnega PEN, član SAZU, Tereza Novak, Slovenska Filantropija, Albin Keuc, Sloga, Tanja Tuma, predsednica ženskega odbora PEN Mira, in Mohsen Alhady, jemenski pesnik in prevajalec, ki že vsaj dve desetletji živi v Sloveniji. Popudniki javnega poziva so ministra seznanili s svojimi aktivnostmi, da bi preko drugih akterjev in deležnikov tako v slovenski kot mednarodni javnosti ozavestili o nujnosti ukrepanja v luči jemenske krize. Pobudniki so naleteli na pozitivne odzive, so pa njihova prizadevanja izpostavila tudi potrebo po tem, da se prizadevanja za ozaveščanje slovenske javnosti tako o tej krizi, kot tudi o drugih kriznih žariščih po svetu, okrepijo. Sogovorniki so se zato strinjali, bodo glede ozaveščanja javnosti okrepili sodelovanje, saj je ustrezno ozaveščanje javnosti nujen pogoj za ustrezno ovrednotenje različnih prizadevanj za reševanje humanitarnih kriz po svetu, ki vsaj posredno, če že ne tudi neposredno vplivajo tudi na našo državo.

 

Dogovori, ki so bili doseženi 13. decembra 2018 v Stockholmu, zbujajo upanje, da bo njihova dosledna implementacija v sodelovanju z Organizacijo združenih narodov omogočila umirjanje razmer v Jemnu, trpečemu prebivalstvu olajšala dostop do humanitarne pomoči ter odprla pot nadaljevanju pogovorov, ki bi vodili k mirni rešitvi krize v Jemnu.