Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Moldaviji (24. februar 2019)

Notranji rok za prijavo je  četrtek, 31. januar 2019 do 12. ure po srednjeevropskem času.


Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev, ki bodo 24. februarja 2019 potekale v Moldaviji. Kratkoročni opazovalci bodo prisotni v Kišinjevu oziroma drugod po državi od 20. do 27. februarja 2019.

 

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca napoti na opazovalno misijo.

 

Notranji rok za prijave na interni natečaj je četrtek, 31. januar 2019 do 12. ure po srednjeevropskem času, zunanji rok pa petek, 1. februar 2019 do 17.ure.

 

Na interni natečaj za mesta kratkoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).

 

Prednost pri izboru predstavljajo predhodne izkušnje iz opazovanja volitev, poznavanje države in regije ter znanje lokalnih jezikov, kandidati pa morajo imeti odlično znanje angleščine.

 

Kandidate posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Dejstvo, da je opazovalec oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba najpozneje do četrtka, 31. januarja 2019 do 12. ure po srednjeevropskem času poslati na e-naslov napotitve.mzz(at)gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča.

 

Kandidati naj prijavi priložijo izpolnjeno in podpisano prijavnico, CV v angleščini (Europass obrazec), soglasje predstojnika organa, pri katerem so zaposleni, ter sken potnega lista na straneh s sliko in ostalimi biometričnimi podatki.

 

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

 

Kandidati morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.

 

Več informacij o kratkoročnem opazovanju  parlamentarnih volitev v Moldaviji ter prijavnica so v naslednjih priponkah:

Priloga1

Priloga2