Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ob mednarodnem dnevu izobraževanja

Slovenija prispeva k zagotavljanju kakovostne in dostopne izobrazbe za vse

Ljubljana, 24. januar 2019 - Generalna skupščina Združenih narodov je 3. decembra 2018 s soglasjem sprejela resolucijo, s katero je 24. januar razglasila za mednarodni dan izobraževanja ter s tem omogočila praznovanje pomena izobraževanja za mir in razvoj.

 

S tem je mednarodna skupnost ponovno poudarila, da ima izobraževanje ključno vlogo pri izgradnji trajnostnih in odpornih družb, ter prispeva k doseganju vseh drugih ciljev trajnostnega razvoja, saj je posvetila poseben dan praznovanju izobraževanja po vsem svetu. Z namenom okrepitve mednarodnega razvojnega sodelovanja pri podpiranju prizadevanj za uresničitev 4. cilja trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na zagotovitev enakopravne kakovostne izobrazbe ter spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar, je resolucija pozvala vse zainteresirane strani, vključno z državami članicami, organizacijami Združenih narodov, nevladnimi organizacijami, akademskimi institucijami, zasebnimi organizacijami, posameznike in druge zainteresirane, da bi upoštevali mednarodni dan izobraževanja.

 

Slovenija s projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja prispeva k zagotavljanju kakovostne in dostopne izobrazbe za vse. Največ tovrstnih projektov je bilo izvedeno v državah podsaharske Afrike, kjer je stopnja vključenosti v izobraževanje na najnižji ravni. Podprla je dva projekta v Burundiju, ki sta omogočila kakovostno osnovnošolsko izobraževanje več kot 1200 otrokom iz najbolj revnih okolišev ter projekt v Ruandi, ki je z izgradnjo šole in usposabljanjem tamkajšnjih učiteljev omogočil šolanje 500 otrokom. Na področju izobraževanja mladih je bila izvedena še vrsta aktivnosti npr. usposabljanja za učitelje, delavnice za otroke, ustanavljanje šolskih knjižnic itd. Trenutno potekata tudi projekta v Egiptu in Maroku, ki se osredotočata na izobraževanje in usposabljanje o pravicah otrok.

 

Marie Paule Roudil, direktorica urada Unesca v New Yorku, je poudarila, da izobraževanje ni samo ključni cilj v agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, ampak je edini cilj, ki ljudem omogoča, da ga uresničijo. »Pridobitev znanja, spretnosti, vrednot in odnosov do trajnostnega razvoja v prakso in inovativne rešitve je ključnega pomena za globalne cilje«, je dejala. Opredelila je tudi prispevek izobraževanja k izkoreninjenju revščine, izboljšanje zdravstvenih rezultatov, spodbujanje enakosti spolov, okoljske trajnosti in izgradnjo miroljubnih in odpornih družb, pri čemer je delila ugotovitve najnovejšega Poročila o spremljanju globalnega izobraževanja »Gradnja mostov, ne zidov«.

 

Ob mednarodnem dnevu izobraževanja ministrstvo, pristojno za izobraževanje ugotavlja, da v Sloveniji na vseh ravneh zagotavljamo vsem dostopno, vključujoče in kakovostno izobraževanje. Javno šolstvo je usmerjeno v dvig kakovosti vseh stopenj izobraževanja ob ohranjanju brezplačnega javnega izobraževanja. V Sloveniji se zavzemamo, da sta vzgoja in izobraževanje enakovredno ter pod enakimi pogoji dostopna vsem.