Skoči na vsebino

NOVICA

ADMINISTRATIVNI ATAŠE V (1 delovno mesto) v MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE, v Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju

Opis delovnih nalog:
-zagotavljanje delovanja operacijskih sistemov in aplikacij, komunikacijskih sistemov in drugih orodij v stalnih predstavništvih pri EU in NATO ter veleposlaništvu v Bruslju in drugih bližnjih predstavništvih;
-opravljanje administrativno tehničnih opravil;
-nadomeščanje uslužbencev v diplomatskem predstavništvu;
-opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti po navodilu vodje;
-opravljanje nalog uporabnika kriptografskega materiala za MBR ter VBR.


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih:
- najmanj srednje tehniško ali drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
- najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
- znanje angleškega jezika na osnovni ravni;
- da osebi ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu iz krivdnih razlogov na njeni strani.

 

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
3. pisno izjavo kandidata:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- da pred nastopom dela soglaša z varnostnim preverjanjem;
4. pisno dokazilo o znanju angleškega jezika.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem delovanja operacijskih sistemov in aplikacij ter komunikacijskih sistemov.

 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas (do štirih let). Kraj opravljanja dela: Bruselj.


ROK ZA PRIJAVE: najkasneje do 28. januarja 2019 do polnoči po srednjeevropskem času.

 

Kandidati vloge posredujejo na naslov: kadrovska.mzz(at)gov.si.


Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na telefonski številki: 01/ 478 6623 (med 10.00 in 11.00).