Skoči na vsebino

NOVICA

Razvojne štipendije in oprostitve šolnin

Ljubljana, 21. januar 2019 - Razvojne štipendije in oprostitve šolnin predstavljajo pomemben segment mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Zajemajo štipendije in oprostitve šolnin za srednješolsko in poklicno izobraževanje ter za dodiplomski in podiplomski študij, s čimer Slovenija prispeva k boljši izobraženosti mladih iz partnerskih držav ter dviguje njihove zaposlitvene možnosti in njihov prispevek k trajnostnemu razvoju partnerskih držav. Slovenija s tem v partnerskih državah posredno podpira tudi doseganje 4. cilja trajnostnega razvoja: kakovostno izobraževanje. Hkrati je to njeno delovanje v skladu z internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva, s poudarkom na partnerskih državah mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Tuji študenti trenutno podporo pri študiju v Sloveniji prejemajo na naslednje načine:
1. štipendije iz programov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS – Ad Futura (Zahodni Balkan ter letno izbrane partnerske države slovenskega MRS),
2. kratke izmenjave do 9 mesecev preko Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS ter
3. oprostitve šolnin za mlade na podlagi dvostranskih sporazumov z državami Zahodnega Balkana preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

V Sloveniji je trenutno tovrstnih študentov preko 2.000.

 

Predstavljamo video zgodbe 6 štipendistov:
1. Ketevan Neparidze, Gruzija, magistrski študij ekonomije;
2. Ludemila Silva, Zelenortski otoki, študij medicine;
3.Ilana Bilynets, Ukrajina, doktorski študij ekonomije;
4. Zvezdan Lončarevič, Srbija, magistrski študij na mednarodni podiplomski šoli;
5. Milica Rajković, Črna gora, izmenjava na podiplomskem študiju na Fakulteti za družbene vede;
6. Amar Toplić, BIH, izmenjava na dodiplomskem študiju na Fakulteti za socialno delo.
Zgodbe je posnel Val202 v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS.