Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za napotitev nacionalnega strokovnjaka za področje patentnega prava in politike na Evropsko komisijo  

Notranji rok za prijavo je 19. februar 2019. 

 

"Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO, Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za sekundirano delovno mesto nacionalnega strokovnjaka za področje patentnega prava in politike v Generalnem direktoratu za notranji trg, industrijo, podjetništvo in mala ter srednja podjetja na Evropski komisiji. 

  

Kandidate prosimo, da pred prijavo natančno preverijo zahtevane pogoje za razpisano mesto, kot jih navaja Evropska komisija: 

 

Priloga 

 

Kandidati morajo svoji prijavi (vlogi) obvezno priložiti:  

- pisno soglasje predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen; soglasje se mora nanašati na konkretno delovno mesto (ime generalnega direktorata, enoto in delovno mesto), na katerega se kandidat prijavlja. Prilagamo vzorec soglasja.

 

- izpolnjen elektronski CV obrazec, ki je objavljen na europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae; v obrazcu je treba navesti ime generalnega direktorata, enoto in natančen naziv mesta, na katerega se kandidat prijavlja.  

  

Evropska komisija zaradi preobsežne dokumentacije, ki jo prejema, kandidate poziva, da ne prilagajo dokazil, ki v razpisu niso zahtevani! 

Kandidati prijave pošljejo na e-naslov napotitve.mzz@gov.si najkasneje do torka, 19. februarja 2019. 

 

Kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila je prav tako napotitve.mzz@gov.si.