Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

DS Božič na Svetu za splošne zadeve 

Bruselj, 8. januar 2019 - Državni sekretar Dobran Božič se je danes udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve v Bruslju. Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so se seznanili z nadaljnjim potekom obravnave Večletnega finančnega okvira 2021–2027, s prednostnimi nalogami romunskega predsedstva Svetu EU v prvi polovici leta 2019 ter s trenutnim stanjem na zakonodajnem področju. Izmenjali so mnenja glede usklajenega odziva na dezinformacije.  

 

Svet za splošne zadeve se je seznanil z nadaljnjim potekom obravnave Večletnega finančnega okvira 2021–2027 v prvi polovici leta 2019. Državni sekretar Božič je izpostavil pomen hitrega tempa pogajanj ter ponovil ključna področja za Slovenijo v pogajanjih. 

Romunsko predsedstvo je predstavilo prednostne naloge svojega predsedovanja Svetu EU. Slovenija posebej pozdravlja poudarek, ki ga bo Romunija namenila regiji jugovzhodne Evrope.

Svet za splošne zadeve je izmenjal mnenja o dezinformacijah, s poudarkom na nadaljnjem ukrepanju po sprejetju Akcijskega načrta za soočanje z dezinformacijami na zasedanju Evropskega sveta decembra 2018.

Državni sekretar Božič je pozdravil prizadevanja za usklajen odziv, ki predstavlja enega od ciljev Globalne strategije EU. Do dezinformacij prihaja, ker ni pravih informacij oz. ker le-te niso sporočene skozi prave kanale. Državni sekretar se je zavzel za resnično koordiniran odziv, v katerega morajo biti vključeni vsi deležniki. Pri vsem tem pa ne smemo posegati v temeljne postulate demokratične družbe kot so pravica do izražanja in dostopa do informacij. Posebej je še opozoril, da je potrebno pospešiti komunikacijske aktivnosti EU na področju jugovzhodne Evrope.  

 

Svet za splošne zadeve se je v nadaljevanju seznanil z aktualnim stanjem v postopkih sprejemanja zakonodajnih aktov EU, saj se maja letos zaključuje aktualno zakonodajno obdobje.

Na kosilu so člani Sveta neformalno izmenjali mnenja o možnostih za boljše komuniciranje z državljani o evropskih vsebinah. Državni sekretar je v razpravi poudaril, da ugodnosti in vrednote EU ne morejo biti vzete za samoumevne ter opozoril, da je razkorak med tem kar EU dela in kar ljudje dojemajo, prevelik. EU je potrebno prikazovati preko pozitivnih zgodb, pri čemer se je zavzel za smiselno uporabo modernih in tradicionalnih komunikacijskih kanalov, glede na ciljne skupine.