Skoči na vsebino

NOVICA

Razpis v okviru programa JPD za mlade strokovnjake na delegacijah Evropske unije

Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) objavlja poziv za sodelovanje v okviru programa za mlade strokovnjake na delegacijah Evropske unije (Junior Professionals in Delegation - High Level Traineeship Programme in the Delegations of the European Union). Namen programa je omogočiti mladim strokovnjakom iz držav članic Evropske unije pridobitev praktičnih izkušenj o delu na delegacijah EU, vpogled v njihovo delo in vlogo pri implementaciji zunanje politike EU (vključno s skupno zunanjo in varnostno politiko) ter poglobitev znanja o institucionalnem okviru EU.  

 

Program usposabljanja traja 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 12 mesecev. Udeleženci za čas usposabljanja prejemajo mesečno plačilo v višini 1375 evrov, ki ga določi Evropska služba za zunanje delovanje, ter ostale prispevke v skladu s pravili EEAS-a (za stroške selitve in nastanitve, potne stroške, stroške zavarovanja itd.). 

 

V okviru JPD-programa potekata dva vzporedna predizbirna postopka: 

- pod okriljem EEAS-a za mlade strokovnjake, ki bodo na delegacijah EU zadolženi zlasti za politično področje, tisk in informiranje; 

- pod okriljem Evropske komisije (EK) za mlade strokovnjake, ki bodo na delegacijah EU pokrivali področja upravljanja pomoči, trgovine, ekonomskih zadev itd. 

 

Republiki Sloveniji kot državi članici EU v okviru vsakega posameznega ločenega postopka izbora pripada eno mesto. Kandidate prosimo, da ob prijavi jasno označijo, v okviru katerega postopka (bodisi v okviru EEAS-a bodisi EK) se prijavljajo, ter podajo tudi nezavezujoč predlog, na katerem izmed izmed zgoraj naštetih področij bi glede na svoja znanja in dosedanje delovne izkušnje želeli sodelovati.  

 

Pogoji za prijavo: 

 

- državljanstvo RS, 

- najmanj dokončana univerzitetna izobrazba z relevantnega področja,  

- odlično znanje angleščine ali francoščine, znanje drugih jezikov predstavlja prednost pri izboru, 

- delovne izkušnje so prednost, prav tako se upoštevajo tudi prostovoljno delo, različne objave ipd.,  

- interes in motivacija za delo na delegacijah EU. 

 

Besedilo razpisa z vsemi podrobnostmi o programu najdete tudi na spletni strani EEAS-a  

 

 

Postopek prijave: kandidati pošljejo izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov napotitve.mzz(at)gov.si najpozneje do četrtka, 31. januarja 2019. Prijave, ki jih bodo kandidati posredovali neposredno na EEAS ali na Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju, ne bodo upoštevane. Kandidati morajo v prijavnici na podlagi znanja jezikov in pridobljenih izkušenj navesti tudi tri preferenčne geografske regije, kjer bi želeli delovati, ter prijavnico podpisati in lastnoročno dopisati "read and approved". 

Kandidati, ki bodo prišli v ožji krog izbora, bodo predvidoma v mesecu aprilu 2019 povabljeni na razgovor na Ministrstvo za zunanje zadeve, o čemer bodo obveščeni preko elektronske pošte. Dokončni izbor kandidatov opravita Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija.  

 

Priloge: 

 

- poziv

- prijavnica

- skupni sklep Komisije in visoke predstavnice EEAS z dne 12.6.2012 o vzpostavitvi programa JPD ter skupni sklep Evropske komisije in visoke predstavnice EEAS z dne 19. 6. 2017 o dopolnitvi sklepa

- izvedbena pravila z dne 22. 1. 2014 ter 21. 6. 2017

- spisek nalog JPD –EEAS in JPD-EK:3

- razpredelnica ustrezne izobrazbe

- razpredelnica za vrednotenje znanja jezikov