Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija namenila pol milijona evrov za gradnjo obrata za razsoljevanje vode v Gazi

Ljubljana, 8. januar 2019 – Slovenija je marca 2018 na donatorski konferenci v Bruslju, ki je bila namenjena zbiranju sredstev za postavitev obrata za razsoljevanje vode v Gazi, najavila prispevek v višini pol milijona evrov. Konec leta 2018 je bil prispevek nakazan v skrbniški sklad Evropske investicijske banke.

 

Slovenija daje velik pomen dostopnosti pitne vode kot sredstva za doseganje miru in blagostanja in je tudi v tej luči pravico do pitne vode vpisala v svojo ustavo. S prispevkom v višini pol milijona evrov bo Slovenija pripomogla k uresničevanju te človekove pravice prebivalcem Gaze ter prispevala k preprečitvi humanitarne in ekološke katastrofe. Hkrati bo izgradnja obrata za razsoljevanje pomembno prispevala k varnosti in razvojnim možnostim Gaze.

 

Dostopnost pitne vode je v Gazi med najslabšimi na svetu: 2 milijona Palestincev je odvisnih izključno od vode iz obalnega vodonosnika, od katere le 3 % ustreza standardom za pitno vodo Svetovne zdravstvena organizacije. Številne študije opozarjajo na pretirano izrabo vodonosnika in svarijo, da bo brez korenitih ukrepov še v tem desetletju prišlo do nepopravljive škode in ekološke ter humanitarne katastrofe. Večina ljudi je odvisnih od malih zasebnih enot za razsoljevanje somornice (tj. delno slane vode), vendar te naprave proizvajajo vodo, ki je slabe kakovosti, njeno pridobivanje pa je drago. Z izgradnjo osrednjega razsoljevalnega obrata bo zagotovljen dostop do čiste pitne vode več kot dvema milijonoma prebivalcev Gaze. Gre za 562,3 milijona evrov vreden projekt, za katerega bo Evropska komisija namenila 70 milijonov evrov, dodatno pa bodo zanj prispevale tudi države članice EU, vključno s Slovenijo.

 

Slovenija v okviru globalnih humanitarnih prizadevanj podpira tudi druge dejavnosti v pomoč Palestincem. Na izredni ministrski konferenci za delovanje Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) 15. marca 2018 je najavila prispevek 165.000 EUR v obdobju 2018 – 2020, pri čemer je prvi del sredstev že izplačala. Slovenija prav tako podpira dvostranske projekte zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije palestinskih otrok ter preko ITF-Ustanove za krepitev človekove varnosti izobražuje strokovnjake s področja rehabilitacije in psihosocialne pomoči.