Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za napotitev strokovnjaka/strokovnjakinje na sekundirano delovno mesto vodje oddelka za vladavino prava v Uradu posebnega predstavnika EU v Sarajevu 

Notranji rok za prijavo je 2. januar 2019. 

 

"Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO, Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za napotitev na sekundirano delovno mesto vodje oddelka za vladavino prava v Uradu posebnega predstavnika EU v Sarajevu.  

 

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- najmanj univerzitetna izobrazba, 

- več kot 10 let delovnih izkušenj na področju vladavine prava ali drugih zadev s področja državne varnosti, 

- znatne izkušnje na položajih z veliko mero odgovornosti pri sprejemanju odločitev na področju pomembnih strateških zadev, 

- izkušnje z neposrednim upravljanjem s človeškimi viri, 

- poglobljeno poznavanje EU, njenih institucij in politik na zahodnem Balkanu ter predhodne delovne izkušnje na strateški ravni z nivoji, na katerih se oblikujejo politike in sprejemajo odločitve v Svetu EU, EEAS in EK, 

- poglobljeno poznavanje z EU povezanih politik v jugovzhodni Evropi, na Zahodnem Balkanu in v BiH (EUROJUST, EUROPOL, FRONTEX,...) 

- dobro razumevanje EU acquisa na področjih vladavine prava, pravosodja in notranjih zadev in harmonizacije tretjih držav z EU standardi, 

- podrobno poznavanje trenutne politične situacije v BiH, 

- dokazane diplomatske in pogajalske sposobnosti,  

- odlične vodstvene in komunikacijske sposobnosti, 

- odlično znanje angleškega jezika. 

 

Prednost predstavljajo: 

- predhodne izkušnje z delom v in z relevantnimi EU institucijami v Bruslju, 

- izkušnje z delom z multilateralnimi in mednarodnimi organizacijami (OVSE, UNDP, UNODC, IOM, ICITAP, Svet Evrope-MONEYVAL, GRECO), 

- predhodne izkušnje v BiH ali na področju zadev, ki so povezane z BiH. 

  

Podrobnosti o razpisanem delovnem mestu so razvidne iz naslednjih priponk: 

 

Priloga1

Priloga2 

  

Kandidati/kandidatke morajo svoji prijavi (vlogi) obvezno priložiti:  

- pisno soglasje predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen (prilagamo vzorec soglasja ) in s katerim le-ta jamči, da bo ves čas napotitve sekundiranemu strokovnjaku izplačeval plačo za delo v tujini ter druge prispevke;  

- izpolnjen CV obrazec

 

Kandidati/kandidatke prijeve pošljejo na e-naslov napotitve.mzz@gov.si.  

Kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila je prav tako napotitve.mzz@gov.si. 


Notranji rok za prijave je 2. januar 2019. 

  

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo poslane na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. Kandidature bodo na EEAAS posredovane v skladu z Zakonom o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06).