Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejetje resolucije o Globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah

New York, 19. december 2018 – Generalna skupščina Združenih narodov je danes, 19. decembra, s podporo 152 držav članic sprejela resolucijo, s katero potrjuje sprejem Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Dogovor je bil sprejet 10. decembra na Medvladni konferenci v Marakešu.

 

Slovenija Globalni dogovor o migracijah vidi kot zgodovinski korak v celovitem naslavljanju varnih, urejenih in zakonitih migracij ter kot velik dosežek skupnega reševanja globalnih problemov v okviru Združenih narodov. S podporo dogovoru podpira njegov glavni namen, to je krepitev mednarodnega sodelovanja glede vseh vidikov migracij: naslavljanja vzrokov, preprečevanja nezakonitih migracij in boja proti trgovini z ljudmi ter upravljanja varnih, urejenih in zakonitih migracij.

 

Slovenija je skupaj z 19 članicami EU glasovala za sprejetje resolucije in ob glasovanju ločeno obrazložila svoj glas ter pojasnila, da:

  • je Globalni dogovor pravno nezavezujoč dokument in podaja nabor priporočil in dobrih praks, iz katerih lahko države črpajo pri oblikovanju lastnih migracijskih politik. Dogovor ne ustvarja novih pravnih zavez in nima namena kreirati običajnega mednarodnega prava.
  • Globalni dogovor spoštuje suverenost držav in njihovo pravico, da same določajo nacionalne migracijske politike.
  • Globalni dogovor jasno ločuje med zakonitimi in nezakonitimi migranti, zlasti ko gre za integracijo migrantov, ki mora biti dvosmeren proces.
  • Globalni dogovor priznava univerzalnost človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ne ustvarja novih pravnih kategorij migrantov ali povezanih pravic, kot tudi ne ustvarja pravice do migriranja.
  • Globalni dogovor primarno naslavlja način migriranja, ne pa obsega migracij. Vse države imajo zavezo ponovno sprejeti svoje državljane ter aktivno, hitro in učinkovito sodelovati pri njihovem vračanju.
  • Prostovoljno vračanje je preferenčna, ne pa tudi edina opcija za migrante, za katere je bilo v ustreznem postopku ugotovljeno, da nimajo pravice zakonitega prebivanja v državi.
  • Naslavljanje vzrokov je najučinkovitejši in trajnejši način za soočanje z migracijami, ki državam izvora nalaga odgovornost zagotoviti trajnostni razvoj, dobro vladanje, vladavino prava, varnost, človekove pravice in temeljne svoboščine.

Slovenija ostaja zavezana doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, k čemer bo na globalni ravni pripomogla tudi z uresničevanjem Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, skozi mednarodno razvojno sodelovanje ter z drugimi aktivnostmi.