Skoči na vsebino

NOVICA

Prva seja Strateškega sveta za zunanje zadeve

Ljubljana, 18. december 2018 – Na Ministrstvu za zunanje zadeve se je danes na prvi seji sestal Strateški svet za zunanje zadeve, ki ga vodi minister dr. Miro Cerar. Strateški svet je strokovno-posvetovalni organ, ki ga imenuje minister za zunanje zadeve, obravnava pa strokovna vprašanja s področja zunanjih zadev ter svetuje ministru pri oblikovanju politik.

 

Minister dr. Cerar je člane Strateškega sveta na prvi seji povabil k razmisleku o prednostnih nalogah slovenske zunanje politike v prihodnjih dveh letih, pri čemer le-te izhajajo iz l. 2015 sprejete Deklaracije o zunanji politiki ter se navezujejo tudi na prihodnje predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije l. 2021.

 

Vsi udeleženci v razpravi so prvenstveno poudarili, da predsedovanje Svetu EU predstavlja veliko priložnost in vzpodbudo za tehtno presojo o temah, ki bi jim Slovenija na zunanjepolitičnem področju namenila še posebno pozornost.

 

Minister dr. Cerar in člani Strateškega sveta so tako izmenjali poglede na slovenske aktivnosti v povezavi z Zahodnim Balkanom, v odnosih znotraj EU ter v odnosih z drugimi globalnimi akterji. Poudarjen je bil pomen partnerstev ter sodelovanja s podobno mislečimi državami, pa tudi regijami. Učinkovit ter na jasnih pravilih utemeljen multilateralizem je za Slovenijo izjemno pomemben, navezuje pa se tako na koncept pravne države in spoštovanje človekovih pravic, kot na pomen spoštovanja mednarodnega prava.

 

Člani Strateškega sveta so spregovorili tudi o tem, kako okrepiti poznavanje zunanjepolitičnih vsebin ter prepoznavnost slovenskih zunanjepolitičnih aktivnosti v širši javnosti.

 

Strateški svet za zunanje zadeve se bo predvidoma sestajal nekajkrat letno. Na prihodnjih sejah bo obravnaval ožja vprašanja s področja zunanjih zadev in mednarodnih odnosov, vključno s posameznimi konkretnimi vsebinami in projekti, ki bodo na zunanjepolitičnem področju aktualni v prihajajočem letu.