Skoči na vsebino

NOVICA

Objava javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2018

Ljubljana, 14. december 2018 - Ministrstvo za zunanje zadeve je danes v Uradnem listu objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):
- Evropski razvojni sklad (EDF),
- Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
- Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
- Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
- Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
- Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
- programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

 

Sofinanciranju se namenja sredstva v skupni vrednosti do 80.000,00 EUR in sicer za stroške, ki so nastali v letu 2018 in bili plačani do 4. januarja 2019 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.

 

Besedilo javnega poziva

- Javni poziv (dostopno tukaj)
 
Obrazci za prijavo na javni poziv

- Prijavni obrazec - obrazec št. 1 (dostopno tukaj)
- Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov ali programov EU in niso bili dvojno uveljavljani - obrazec št. 2 (dostopno tukaj)
- Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju - obrazec št. 3 (dostopno tukaj)
- Seznam vseh predloženih računov po kategorijah stroškov projekta - obrazec št. 4 (dostopno tukaj)
- Izjava prijavitelja o strinjanju s pogoji javnega razpisa in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov - obrazec št. 5 (dostopno tukaj)

 

Obrazci za poročanje

- Finančni potek projekta - obrazec št. 6 - (dostopno tukaj)
 
Ostalo
- Vzorec pogodbe (dostopno tukaj)
- Vzorec zahtevka za izplačilo (dostopno tukaj)

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

Vprašanje: Prijavljamo se na vaš razpis in vam pišem glede menjalnega tečaja. Glede na zahteve EU smo pri tuji valuti uporabili Inforeuro. Ali je tako dokazilo v redu oz. je potrebno priložiti še dodatno dokumentacijo?

 

Odgovor: V skladu z razpisno dokumentacijo javnega poziva je o menjalnem tečaju v 7. členu zapisano: "Če je na predloženi dokumentaciji navedena tuja valuta, je na kopiji računa treba navesti banko in menjalni tečaj na dan plačila ali predložiti izpis preračuna po srednjem tečaju Banke Slovenije, po katerem je izveden preračun v EUR na dan plačila."