Skoči na vsebino

NOVICA

Udeležba DS Božiča na Svetu za splošne zadeve

Bruselj, 11. december 2018 - Državni sekretar Dobran Božič se je danes udeležil zasedanja Sveta za splošne zadeve v Bruslju, ki je glavno pozornost namenil pripravam na zasedanje decembrskega Evropskega sveta ter Večletnemu finančnemu okviru 2021 – 2027. Svet za splošne zadeve je obravnaval osnutek sklepov decembrskega zasedanja Evropskega sveta.

Državni sekretar Božič je izrazil podporo poudarku, ki je namenjen ambicioznemu delu glede dokončanja pobud, ki zadevajo uresničevanje notranjega trga. V tem okviru se je zavzel za odpravo vseh preostalih ovir za uresničevanje temeljnih svoboščin na notranjem trgu, kot je nepotrebni nadzor na notranjih mejah med državami EU. Za Slovenijo je ključnega pomena pravočasni politični dogovor o naslednjem večletnem finančnem okviru. Na področju migracij je glede zunanje dimenzije državni sekretar med ostalim izpostavil pomen sodelovanja z državami izvora in tranzita, glede notranje dimenzije pa se je dotaknil relevantnih vprašanj, kot je na primer vrnitev k polno delujočemu schengnu. Slovenija se zavzema za omembo priprave ambiciozne podnebne strategije v sklepih. Državni sekretar je v svojem nastopu pozdravil posvetovanja z državljani v državah članicah tudi v luči priprav na naslednjo strateško agendo EU.

V razpravi o Večletnem finančnem okviru 2021–2027 se je državni sekretar Božič ponovno zavzel za čim hitrejši dogovor. Izpostavil je ključne prioritete Slovenije, predvsem na področju kohezijske politike in politike razvoja podeželja. Pri tem je opozoril, da se mora najti rešitev, ki bo preprečevala nenadne drastične padce kohezijskih ovojnic tako na ravni držav kot tudi regij. Izrazil je skrb zaradi visokega padca sredstev za politiko razvoja podeželja.

Svet se je v nadaljevanju seznanil tudi z 18-mesečnim programom Sveta in z letnim pregledom rasti v okviru Evropskega semestra 2019. Ponovno se je posvetil tudi vprašanjem pravne države. V tem okviru je ponovno potekalo zaslišanje Poljske, ki ga predvideva postopek v skladu s 7. členom Pogodbe o EU, kakor tudi pregled glede stanja na Madžarskem. Slovenija je izpostavila skupno dolžnost institucij in držav članic, da v EU ohranjamo sprejeta načela in skupne vrednote, med katerimi je pravna država.