Skoči na vsebino

NOVICA

V Marakešu sprejet Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah

Marakeš, 11. december 2018 – 10. in 11. decembra 2018 je v Marakešu v Maroku potekala medvladna konferenca za sprejem Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Konference so se udeležili predstavniki več kot 160 držav, med njimi tudi delegacija Republike Slovenije pod vodstvom državnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve mag. Sandija Čurina, in predstavniki mednarodnih organizacij. Besedilo dogovora je bilo sprejeto s soglasjem prisotnih na konferenci.

 

Na otvoritveni slovesnosti so izjave podali generalni sekretar OZN Antonio Guterres, predsednica Generalne skupščine OZN Maria Espinosa Garces, predstavnica migrantov in predstavnik zasebnega sektorja. Poudarili so zavezanost k spoštovanju Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki bo postal platforma za boljše upravljanje migracij na globalni in regionalni ravni.

 

V svojem nastopu na plenarnem zasedanju je državni sekretar mag. Sandi Čurin predstavil stališče Republike Slovenije do dogovora. Izpostavil je, da so migracije zaradi današnjega globaliziranega sveta postale še kompleksnejše, zato jih je treba obravnavati na svetovni ravni, s celovitim pristopom, ki vključuje sodelovanje.

 

Globalni dogovor kot posledica obširnih in kompleksnih pogajanj med 180 državami, mednarodnimi organizacijami in civilno družbo po besedah državnega sekretarja ni izpopolnjen dokument, je pa dober kompromis. Predstavlja okvir za sodelovanje in je vir priporočil ter dobrih praks, ki jih države lahko uporabijo pri snovanju svojih migracijskih politik.

 

Slovenija bo pri izvajanju globalnega dogovora upoštevala naslednja načela:

 

  • Globalni dogovor ni pravno zavezujoč.
  • Globalni dogovor spoštuje suverenost držav in njihovo pravico, da same določajo svojo nacionalno politiko in zakonodajo, povezano s priseljevanjem. Pri tolmačenju dogovora bomo upoštevali jasno razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami.
  • Globalni dogovor v prvi vrsti rešuje način migracij, ne pa njihovega obsega.
  • Globalni pakt jasno priznava obveznost vseh držav, da ustrezno sprejemajo in ponovno sprejemajo svoje državljane, kar je bistveni element za dobro delovanje globalnega sistema migracij.
  • Prostovoljno vračanje z asistenco je zaželena možnost, ni pa edina možnost, dogovor omogoča tudi prisilno vračanje.
  • Globalni dogovor priznava univerzalnost človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
  • Reševanje migracij pri njihovem izvoru je najučinkovitejša in najtrajnejša rešitev. Slovenija je močno zavezana temu cilju.

Ministrstvo za zunanje zadeve je že podalo podrobnejša pojasnila o Globalnem dogovoru ter objavilo njegov delovni prevod.