Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Moldaviji (24. februar 2019)  

Notranji rok za prijavo je 26. december 2018. 

 

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje parlamentarnih volitev, ki bodo 24. februarja 2019 potekale v Moldaviji. Dolgoročni opazovalci bodo v Kišinjevu oziroma drugod po državi prisotni od 21. januarja do 3. marca 2019.

 

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca napoti na opazovalno misijo.  

 

Priloga

 

Notranji rok za prijave na interni natečaj je sreda, 26. december 2018, zunanji rok pa četrtek, 3. januar 2019, do 17. ure po srednjeevropskem času.  

 

Na interni natečaj za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).  

 

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika, znanje lokalnih jezikov predstavlja prednost. Prednost so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov ali poznavanje razmer/izkušnje v Moldaviji ali v regiji. 

 

Kandidate posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Dejstvo, da je opazovalec oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) najpozneje do 26. 12. 2018 poslati na e-naslov napotitve.mzz(at)gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. 

 

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna. 

 

Kandidati morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.