Skoči na vsebino

NOVICA

Minister dr. Cerar na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v Bruslju

Bruselj, 10. december 2018 - Minister za zunanje zadeve dr. Miroslav Cerar se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve, ki je obravnaval Venezuelo, Zahodni Balkan, Ukrajino, sodelovanje z Afriško unijo in Ir‎an. Ministrom za zunanje zadeve EU se je na neformalnem kosilu pridružil tudi minister za zunanje zadeve Ukrajine Pavlo Klimkin.

 

V razpravi o Zahodnem Balkanu so izpostavili širšo regionalno dinamiko in uresničevanje Strategije EU za Zahodni Balkan. Poudarili so pomen nadaljevanja širitvene politike EU in reformnih procesov v državah regije. Minister dr. Cerar se je zavzel za nadaljnji angažma EU in podporo prizadevanj za reformni napredek v smeri širitve EU. Izpostavil je tudi napredek Makedonije, tako v kontekstu reform kot v kontekstu rešitve vprašanja imena, ter poudaril, da se mora EU na pozitivne premike ustrezno odzvati.


Razprava o odnosih EU z Afriško unijo je služila pripravi na skupno ministrsko srečanje, ki bo potekalo januarja 2019. Ministri so v kontekstu področij sodelovanja izpostavili razvoj človeškega potenciala, mobilnost, migracije in spodbujanje investicij ter krepitev odpornosti, miru, varnosti in dobrega upravljanja.

 

Z ministrom za zunanje zadeve Ukrajine Klimkinom so se ministri posvetili vprašanju položaja v Azovskem morju. Poudarili so, da mora Ruska federacija omogočiti prosto plovbo za vse ladje, v skladu z mednarodnim pravom. Rusko federacijo so tudi pozvali k vrnitvi zajetih ukrajinskih ladij in posadke. Ponovno so potrdili predanost EU suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine in nepriznavanju nelegalne priključitve Krima Ruski federaciji. Pozvali so k umiritvi razmer in zagotavljanju spoštovanja mednarodnega prava.


V razpravi o Iranu so ministri izmenjali stališča o političnih in gospodarskih učinkih omejevalnih ukrepov protii Iranu, ki so jih ZDA, po enostranskem odstopu od iranskega jedrskega dogovora, ponovno uvedle. Poudarili so nadaljevanje podpore EU celovitemu uresničevanju iranskega jedrskega programa. Izrazili so tudi zaskrbljenost nad vlogo Irana v širši regiji in stanjem iranskega raketnega programa ter izmenjali poglede na aktivnosti iranskih varnostnih služb v Evropi.


Glede Venezuele so ministri izrazili zaskrbljenost nad nadaljevanjem politične krize in humanitarnih posledicah ter položaju v sosednjih državah, ki gostijo velika števila ljudi, ki so zapustili Venezuelo. EU si bo še naprej prizadevala za vzpostavitev pogojev, ki bi omogočili notranjepolitični dialog z namenom doseganja kompromisa med vsemi stranmi v Venezueli. V tem kontekstu so obravnavali pobudo o ustanovitvi mednarodne kontaktne skupine, ki bi z dialogom skušala preseči trenutni položaj.