Skoči na vsebino

NOVICA

70 let Splošne deklaracije človekovih pravic

Ljubljana, 10. december 2018 - Po svetu danes obeležujemo mednarodni dan človekovih pravic in hkrati zaključujemo enoletno obeleževanje 70. obletnice sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic. Slovenija je v preteklem letu na različne načine obeležila to visoko obletnico in ter krepila posebno pozornost, ki jo človekovim pravicam posveča v svoji zunanji politiki.

 

Kljub visokemu jubileju Splošne deklaracije se v mednarodni skupnosti in v posameznih državah soočamo z omejevanjem civilne družbe, z naraščajočo neenakostjo, širjenjem populizma, nacionalizma, rasizma in ksenofobije. Vse večje je število konfliktov, ki jih zaznamuje grobo in množično kratenje človekovih pravic, po drugi strani pa se človekove pravice omejujejo v imenu zagotavljanja varnosti. Tudi zato je pomembno, da obeležitev te pomembne obletnice izkoristimo za odločno podporo varovanju in promociji človekovih pravic, saj so človekove pravice univerzalne, nedeljive in enake za vse.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve se je obeležitvi te pomembne obletnice pridružilo z okroglo mizo o dediščini deklaracije in izzivih v današnjem času, ki jo je aprila 2018 organiziralo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede in Društvom za Združene narode za Slovenijo. Posodobilo je tudi prevod deklaracije v slovenski jezik ter ga izdalo kot knjižico v zbirki Mednarodno pravo. Knjižico smo razdelili tudi šolam in knjižnicam, deklaracija pa je bila letos prvič objavljena v Uradnem listu RS. Jutri, 11. decembra, bo minister dr. Cerar nagovoril tudi udeležence javne okrogle mize "Pregled: 70 let človekovih pravic", ki jo organizirata Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve je s Pravno Fakulteto Univerze v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU v tem tednu z dogodkom  ozaveščanja obeležilo tudi Mednarodni dan spomina in dostojanstva žrtev genocida in preprečevanja genocida (9.12.). Ozaveščanje o  tragični preteklosti, ki vključuje preučevanje le-te ter izobraževanje o zgodovinskih dejstvih, je namenjeno podpori pomembnih ciljev pri preprečevanju  ponovitve tragičnih zgodovinskih dogodkov. Tudi v Sloveniji je izrazita pozornost pri tej temi dana ozaveščanju mladih generacij.

 

V letošnjem letu je Ministrstvo za zunanje zadeve koordiniralo pripravo dveh akcijskih nacionalnih načrtov, ki človekove pravice povezujejo z drugimi področji: za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in za ženske, mir in varnost.

 

Krepitev spoštovanja človekovih pravic po svetu je ena izmed prednostnih nalog slovenske zunanje politike. Posebno pozornost namenjamo uveljavljanju polne enakosti spolov, otrokovim pravicam, starejšim, izobraževanju za človekove pravice, človekovim pravicam in okolju, človekovim pravicam in podjetništvu ter odpravi vseh oblik diskriminacije.

 

Konec letošnjega leta Slovenija zaključuje svoje drugo triletno članstvo v Svetu OZN za človekove pravice, kjer je Slovenija pozorno spremljala in se vključevala v razprave in aktivnosti o stanju človekovih pravic v posameznih državah. Še posebej smo ponosni, da je stalni predstavnik Republike Slovenije v Ženevi, veleposlanik Vojislav Šuc, v letošnjem letu Svetu tudi predsedoval. Rezultat njegovih celoletnih prizadevanj za izboljšanje delovanja Sveta je paket ukrepov za povečanje učinkovitosti, ki ga je Svet sprejel prejšnji teden. Ukrepi so dobrodošla popotnica temu osrednjemu organu OZN za človekove pravice pri spopadanju z izzivi, ki jih tudi 70 let po sprejemu Splošne deklaracije ne primanjkuje.

 

Govor veleposlanika Vojislava Šuca