Skoči na vsebino

NOVICA

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje predsedniških volitev v Senegalu (24. februar 2019 in 24. marec 2019). Notranji rok za prijavo je 7. december 2018 do 14. ure po srednjeevropskem času.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 28-ih dolgoročnih opazovalcev in 56-ih kratkoročnih opazovalcev predsedniških volitev, ki bodo 24. februarja 2019 potekale v Senegalu (predviden drugi krog bo 24. marca 2019).

 

Vsaka država lahko predlaga največ 3 dolgoročne opazovalce (LTO), ki morajo biti dosegljivi med 24. januarjem in 5. aprilom 2019, ter 4 kratkoročne opazovalce, ki morajo biti dosegljivi med 19. in 28. februarjem 2019 ter v primeru drugega kroga med 19. in 28. marcem 2019. 

 

EU od kandidatov zahteva dobro znanje francoskega jezika (na ravni C-1 - možno je telefonsko testiranje jezika). 

 

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

 

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj enkratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje, kratkoročni opazovalci pa prav tako najmanj enkratne izkušnje z delovanjem v mednarodnih misijah ali njihovih osrednjih ekipah ali opravljeno usposabljanje iz opazovanja volitev ali relevantne delovne izkušnje. Vsaka država lahko predlaga enega kratkoročnega opazovalca brez izkušenj z opazovanjem volitev.

 

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami v Senegalu ali v regiji . Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

 

priloga 1 priloga 2 priloga 3 priloga 4


Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

 

Postopek prijave: kandidat pošlje dopis z najavo kandidature z opredelitvijo vrste opazovanja do 7. decembra 2018 do 14. ure, v primeru, da je zaposlen v javnem sektorju, pa tudi pisno soglasje predstojnika organa na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV). Prav tako obveščamo, da morajo vsi kandidati za kratkoročne opazovalce opraviti posebno e-usposabljanje na spletni strani ter podatek o opravljenem seminarju vnesti v svoj CV v rosterju.

 

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi iz misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije.