Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenski prispevek v podporo spolnemu in reproduktivnemu zdravju v državah v razvoju

Ljubljana 26. november 2018 - Slovenija je v sklopu dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja Skladu Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) prispevala 30.000 evrov za programe spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, s čimer uresničuje vsebinsko prioriteto iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS.

 

Spolne in reproduktivne zdravstvene težave so najpogostejši vzrok smrti in invalidnosti pri ženskah v državah v razvoju. Ženske v rodni dobi se soočajo s tveganjem za okužbo s HIV, otroško poroko in škodljivimi praksami, kot je pohabljanje ženskih spolovil. Vsak dan zaradi vzrokov, ki so povezani z nosečnostjo in porodom in bi jih bilo mogoče preprečiti, umre 830 žensk in deklet - do 99 odstotkov od tega v državah v razvoju.

 

Slovenija posveča zagotavljanju enakosti spolov v mednarodnem razvojnem sodelovanju veliko pozornost in ga naslavlja preko širokega nabora aktivnosti - preko mednarodnih organizacij, dejavnih na tem področju, pa tudi s financiranjem projektov nevladnih organizacij ter ustanov. K temu cilju bo prispevala tudi s prispevkom Skladu Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA).

 

Prispevek uresničuje tudi zavezo Slovenije, dano na konferenci "She Decides", ki je potekala marca 2017 v Bruslju, in sicer, da bomo tudi v prihodnje prispevali k financiranju programov spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic.

 

V mednarodnih forumih Slovenija dosledno zagovarja odpravo vseh oblik diskriminacije in nasilja nad ženskami, vključno z odpravo škodljivih/tradicionalnih praks, stereotipov ter drugih izvornih dejavnikov. Kot minimalno nujno raven varstva človekovih pravic žensk Slovenija zagovarja Pekinško deklaracijo in Izhodišča za ukrepanje ter si prizadeva za progresiven razvoj mednarodnega prava na tem področju.