Skoči na vsebino

NOVICA

Interni natečaj za napotitev opazovalcev v OVSE Posebno opazovalno misijo v Ukrajini

Notranji rok za prijave je 5. december 2018.


"Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO, Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta opazovalcev ("Monitoring Officer") v OVSE Posebno opazovalno misijo v Ukrajini.

 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- državljanstvo Republike Slovenije,
- najmanj štiri leta relevantnih, različnih in naraščajoče odgovornih delovnih izkušenj v mednarodnem ali nacionalnem okolju na enem od naslednjih področij: politična in varnostna vprašanja, posredovanje pri dialogu, človekove pravice, osnovne svoboščine in manjšinska vprašanja, policijske in vohjaške zadeve ali poročanje in analiza;
- pogajalske izkušnje (zaželene v opazovalnih misijah ali pri podobnih aktivnostih),
- sposobnost analize in pisnega poročanja,
- sposobnost in pripravljenost delati timsko,
- sposobnost hitre ocene situacije na terenu in ukrepanja ter natančnega in hitrega poročanja o tem;
- tekoče znanje angleščine (pisno in ustno),
- pripravljenost za delo na različnih območjih v Ukrajini,
- veljavno vozniško dovoljenje,
- poznavanje aplikacij Windows (vključno z urejevalnikom besedil in elektronsko pošto).

 

Prednost predstavljajo:
- znanje ukrajinskega in/ali ruskega jezika,
- izkušnje pri nadzoru režimov premirja,
- izkušnje pri delu v vzhodni Evropi,
- vozniško dovoljenje kategorije C.

 

Podrobnosti glede delovnega mesta in pogojev so navedene na spletni strani OVSE: https://jobs.osce.org/vacancies/monitoring-officer-vnsmus00736.
 
Na interni natečaj se lahko prijavi javni uslužbenci.  Zainteresirani kandidati morajo na spletni strani OVSE (https://jobs.osce.org/vacancies/monitoring-officer-vnsmus00736) kreirati svojo prijavo. Informacijo o tem, da so v e-bazi OVSE oblikovali svojo prijavo, naj nato sporočijo na e-naslov napotitve.mzz(at)gov.si. Kandidati morajo svoji prijavi (vlogi), ki jo posredujejo na napotitve.mzz(at)gov.si, obvezno priložiti  pisno soglasje predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen (vzorec soglasja je v priponki).

Kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila je prav tako napotitve.mzz(at)gov.si.

Notranji rok za prijave je 5. december 2018.
 
Veljavne bodo le kandidature, ki bodo poslane na elektronski naslov napotitve.mzz(at)gov.si.  V skladu z Zakonom o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06) bodo v e-bazi OVSE potrjene le kandidature, ki jih bo predhodno potrdila pristojna medresorska izbirna komisija. Končni izbor naredi OVSE.

 

Vzorec soglasja