Skoči na vsebino

NOVICA

Javni natečaj za EU dolgoročno opazovanje splošnih volitev v Nigeriji (16. februar 2019 in 2. marec 2019)

Notranji rok za prijavo je 28. november 2018. 

 

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 40-ih dolgoročnih opazovalcev splošnih volitev, ki bodo 16. februarja 2019 in 2. marca 2019 potekale v Nigeriji. Napotitev kratkoročnih opazovalcev ni predvidena. 

 

Vsaka država lahko predlaga največ 4 dolgoročne opazovalce (LTO), ki morajo biti dosegljivi med 13. januarjem in 14. marcem 2019.  

 

EU od kandidatov zahteva dobro znanje angleškega jezika (na ravni C1 - možno je telefonsko testiranje jezika).  

 

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

 

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz opazovanja volitev kot člani osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje (prednostno EODS/NEEDS usposabljanje).  

 

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami v Nigeriji ali v regiji. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah: 

 

Priloga1

Priloga2

 

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev. 

 

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat pošlje dopis z najavo kandidature do 28. novembra 2018, v primeru, da je zaposlen v javnem sektorju, pa tudi pisno soglasje predstojnika organa na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU: webgate.ec.europa.eu/eomsec/index.cfm. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV).  

 

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi iz misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije". 

 

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO), kandidati pa se morajo prijaviti neposredno preko spletne strani, navedene v priponki, najpozneje do 3. decembra 2018. Kandidati za DCO morajo imeti vsaj 3-kratne izkušnje z opazovanjem volitev kot član t. i. "core teama", z Evropsko komisijo pa bodo za čas napotitve sklenili pogodbo. 

 

Priloga1

Priloga2

 

Kandidati z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega opazovanja volitev se lahko prijavijo tudi na največ dve od desetih razpisanih mest osrednje ekipe misije (t. i. "core-team - CT"), prijave pa pošljejo neposredno na Evropsko komisijo najpozneje do 3. decembra 2018.  

 

Priloga1

Priloga2