Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela Uredbo o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije

Ljubljana, 22. november 2018 - Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije.

 

Skladno z določili Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči (Uradni list RS, št. 30/18, ZMRSHP) so v uredbi podrobneje urejeni nekateri postopki financiranja razvojnega sodelovanja: podrobneje je opredeljen javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov in postopek izbire predlogov projektov za programe dela ustanov ali zavodov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Uredba določa način sodelovanja v projektih dvostranske tehnične pomoči, pri tem pa tudi pravice in obveznosti javnih uslužbencev, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja pri izvajanju teh projektov.

Prav tako so v uredbi podrobneje razdelani pogoji in merila za izbor programov ali projektov. Merila bodo zagotovila transparenten in s strateškimi dokumenti razvojnega sodelovanja usklajen izbor dejavnosti, ki bodo tako v največji meri upoštevala vsebinske in geografske prioritete mednarodnega razvojnega sodelovanja RS. Pomembna novost, ki jo skladno s temi prioritetami uvaja Uredba, je pogoj, da noben projekt ali program, ki ga bo iz naslova mednarodnega razvojnega sodelovanja financirala RS, ne sme spodbujati povečano rabo fosilnih goriv. To bo še dodatno podkrepilo prizadevanja za povečano financiranje podnebnih ukrepov v tretjih državah kot pomemben korak k realizaciji zavez pariškega podnebnega sporazuma.

 

Uredba predstavlja pomemben del prenove pravnega in političnega okvira mednarodnega razvojnega sodelovanja RS, ki bo omogočila bolj prilagodljivo, pregledno, učinkovito in usklajeno načrtovanje in izvajanje ter sodelovanje drugih akterjev pri tem (zasebni sektor, strateška partnerstva, enoten sistem za sodelovanje z ustanovami in zavodi na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih je ustanovila RS).