Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključilo se je zasedanje tretjega odbora Generalne skupščine OZN

Ljubljana, 21. november 2018 – V New Yorku se je včeraj zaključilo zasedanje tretjega odbora Generalne skupščine OZN. Odbor, ki je z zasedanjem začel 2. oktobra, je sprejel več kot 50 resolucij. Obravnaval je tudi poročilo o delu Sveta OZN za človekove pravice (SČP) v preteklem letu, ki ga je predstavil predsedujoči SČP, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi veleposlanik Vojislav Šuc.

 

Pred odborom so nastopili tudi visoka komisarka OZN za človekove pravice, visoki komisar OZN za begunce, posebni poročevalci in neodvisni izvedenci Sveta OZN za človekove pravice (SČP), posebni predstavniki generalnega sekretarja OZN, predsedujoči posameznim pogodbenim telesom ter drugi visoki predstavniki OZN.

 

Slovenija je na zasedanju nastopila z govori na temo pravic starejših, otrokovih pravicah, nasilja nad ženskami, pravic pripadnikov manjšin, zagovornikov človekovih pravic, rasizma, človekovih pravic in okolja ter človekovih pravic LGBTI oseb. Pri obravnavi socialnega razvoja je Slovenija izpostavila položaj in pravice starejših, slovenska mladinska delegatka pa je v svojem nastopu med drugim opozorila na pomen sodelovanja mladine v procesih odločanja. V nastopu ob predstavitvi poročila predsednika SČP smo med drugim izpostavili pomen tega telesa ter pozdravili predsednikova prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti delovanja SČP.

 

Slovenija je bila posebej aktivna v pogajanjih o resoluciji glede nadaljnjega izvajanja sklepov Druge svetovne skupščine o staranju prebivalstva, sodelovali pa smo tudi pri pripravi osnutkov resolucij, ki jih tradicionalno predlaga EU: o otrokovih pravicah, o svobodi veroizpovedi in prepričanja ter o stanju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji. Skupaj z nordijskimi državami in Belgijo smo v sprejem predložili resolucijo o krepitvi sistema pogodbenih teles za človekove pravice, ki je bila sprejeta soglasno.

 

Poleg prej omenjenih resolucij je odbor med drugim sprejel resolucije o preprečevanju različnih oblik nasilja nad ženskami in deklicami, o preprečevanju otroških, zgodnjih in prisilnih porok, o boju proti trgovini z ljudmi, o invalidih, o socialnem razvoju, o človekovih pravicah in terorizmu ter o pravici do zasebnosti. Slovenija je podprla tudi  resolucije, ki obravnavajo stanje človekovih pravic na Krimu in v Sevastopolu, v Siriji, Mjanmaru ter Iranu.

 

V okviru resolucije o Uradu Visokega komisarja za begunce je tretji odbor potrdil tudi Globalni dogovor o beguncih ter pozval k njegovemu uresničevanju. Resolucijo je podprlo 176 držav, vključno z vsemi državami članicami EU; nasprotovala ji je samo ena država.