Skoči na vsebino

NOVICA

Ob evropskem in svetovnem dnevu za ustrezno skrb za zaščito otrok in varstvo njihovih pravic

Ljubljana, 18. november 2018 – V teh dneh obeležujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (18. november) in Svetovni dan otrokovih pravic (20. november), ki  nas ponovno opominjata na ustrezno skrb za zaščito otrok in varstvo njihovih pravic. Slovenija tudi v letu 2018 v svojih zunanjepolitičnih aktivnostih posebno prozornost posveča promociji otrokovih pravic in krepitvi dobrobiti otrok po svetu.

 

Danes obeležujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki je letos posvečen zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami v športu. Evropski dan je Svet Evrope razglasil maja 2015 na pobudo Slovenije in je namenjen ozaveščanju o problematiki spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok ter o potrebi po preprečevanju tovrstnih dejanj. Tudi letos je Slovenija skupaj z Luksemburgom, Andoro, Monakom in Belgijo podala v Svetu Evrope posebno izjavo (povezava), s katero smo želeli opozoriti na spolno izkoriščanje in zlorabe otrok v športu, spodbuditi pristojne k preprečevanju tovrstnih dejanj in k zaščiti otrok  pred njimi ter opogumiti vse, da o spolnem izkoriščanju in zlorabah otrok na glas spregovorijo. Izjavo je podprlo kar 42 od 47 držav članic Sveta Evrope.

 

V torek pa bo Svetovni dan otrokovih pravic, ki letos poteka pod sloganom "Pobarvaj v modro" (#GoBlue). Unicef opozarja, da so otrokom njihove pravice kršene vsak dan: med drugim preko 260 milijonov otrok in mladostnikov ne hodi v šolo, 5.4 milijona otrok mlajših od 5 let umre zaradi posledic bolezni, ki bi se jih dalo preprečiti, v svetu pa živi več kot 650 milijonov deklet in žensk, ki so se poročile preden so dopolnile 18 let. Otroci, predvsem tisti prizadeti zaradi oboroženih spopadov ali drugih izrednih razmer, so še posebej ranljivi, kljub temu, da njihove pravice varuje celovit mednarodno pravni okvir. Ta okvir temelji na Konvenciji o otrokovih pravicah, v prihodnjem letu bo že 30 let od njenega sprejetja.

 

Slovenija v svoji zunanji politiki posveča posebno pozornost dobrobiti otrok in njihovim pravicam po svetu. Poleg promocije otrokovih pravic v različnih mednarodnih organizacijah, vključno v Svetu OZN za človekove pravice, si tudi v letu 2018 prizadevamo za krepitev dobrobiti otrok in izobraževanje o njihovih pravicah s podporo različnim projektom. Projekti v izvedbi slovenskih nevladnih organizacij, tudi humanitarni, potekajo v državah Vzhodne Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda.