Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija o razpisanem delovnem mestu svetovalca pri namestniku generalnega direktorja v Generalnem direktoratu za energetiko v Evropski komisiji 

Rok za prijave je 13. december 2018 do 12. ure po bruseljskem času. 

 

Evropska komisija je objavila razpis za začasnega uslužbenca/uslužbenke na delovnem mestu svetovalca/svetovalke pri namestniku generalnega direktorja v Generalnem direktoratu za energetiko v rangu AD 13. Pogodba se sklene za največ štiri leta z možnostjo podaljšanja za največ dve leti. Mesto opravljanj nalog je Bruselj. 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so naslednji: 

 

- državljanstvo države članice EU, 

 

- raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, če ta običajno traja štiri leta ali več, ali raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju, in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj; prednost predstavlja visokošolska diploma s področja energije, zlasti tehnologij; 

 

- vsaj 15 let delovnih izkušenj na področju evropskega reguliranja energije in zlasti „notranjega trga z električno energijo in plinom“; velika prednost so izkušnje na področju dela z nacionalnimi regulativnimi organi, operaterji prenosnega sistema ali evropskimi energetskimi regulatorji; 

 

- odlične medosebne spretnosti, sposobnosti odločanja in pogajalske spretnosti na visoki ravni ter zelo dobra sposobnost učinkovitega in uspešnega komuniciranja; 

 

- dobro znanje enega od jezikov EU in zadovoljivo znanje drugega jezika EU; znanje dodatnih jezikov EU je prednost. 

 

Kandidati morajo izpolnjeno prijavo, življenjepis in motivacijsko pismo (v angleščini, francoščini ali nemščini) posredovati na HR-ADVISER-ENER-TA-APPLICATION(at)ec.europa.eu najkasneje do 13. decembra 2018 do 12. ure po bruseljskem času. 

 

Več informacij o razpisanem delovnem mestu je na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/info/news/selection-temporary-staff-directorate-general-energy-2018-nov-15_en in v naslednji priponki.