Skoči na vsebino

NOVICA

Ob mednarodnem dnevu deklic pozornost predvsem krepitvi strokovne usposobljenosti deklic

Ljubljana, 11. oktober 2018 – Danes poteka že sedmi mednarodni dan deklic, ki izpostavlja pomen in potencial, ki ga imajo strokovno usposobljena dekleta. Z današnjim dnem se začenjajo aktivnosti, ki bodo vse leto potekale pod sloganom Z njo: strokovno usposobljena delovna sila (With Her: A Skilled GirlForce).

 

Ob današnjem dnevu Združeni narodi izpostavljajo, da se današnja generacija deklic pripravlja na vstop v svet dela, ki ga spreminjajo inovacije in avtomatizacija. Povpraševanje po izobraženi in strokovno usposobljeni delovni sili je veliko, vendar približno četrtina mladih, med njimi večina deklet, trenutno ni ne zaposlena, niti ni vključena v izobraževanje ali strokovno usposabljanje. Od milijarde mladih, vključno 600 milijonov najstnic, ki bodo v naslednjem desetletju vstopil na trg dela, bo več kot 90 % tistih, ki živijo v državah v razvoju. Delali bodo v neformalnem sektorju, kjer je plačilo običajno nizko ali ga ni, prav tako so pogoste zlorabe in izkoriščanja. Združeni narodi si ob mednarodnem dnevu deklic prizadevajo za povečanje izobraževalnih možnosti zanje ter pozivajo svetovno skupnost, da ponovno premisli, kako pripraviti dekleta za uspešen vstop na trg dela.

 

Na mednarodni dan deklic se začenjajo aktivnosti, ki bodo združile partnerje in druge deležnike v zagovorništvu, ozaveščanju in naložbi v najnujnejše potrebe deklet in njihove priložnosti, da pridobijo veščine za zaposlitev.

 

Slovenija v svojih zunanjepolitičnih aktivnostih opozarja na ustrezen položaj deklic, ko gre za vprašanja pravic in dobrobiti otrok ter pravic in krepitve moči žensk, saj se zaveda tako njihove ranljivosti v določenih situacijah kot njihovega potenciala v prihodnosti. Zato izobraževanju in krepitvi ekonomske moči deklet (in žensk) namenjamo posebno pozornost tudi v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

 

V tej luči Slovenija podpira projekta "Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk " ter "Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi ", ki ju v obdobju 2018 – 2020 v Ruandi izvajata Mirovni inštitut in Slovenska karitas. Cilj prvega je povečanje pismenosti in ekonomske neodvisnosti najbolj ranljivih skupin žensk in deklet v predmestjih in okolici Kigalija ter zmanjšanje razlik med moškimi in ženskami. Z opismenjevanjem ter usposabljanjem za šivilje in frizerke bo preko 800 žensk in deklet, ki so vključene v projekt, izboljšalo svoje zaposlitvene možnosti in ekonomski položaj, kar jim bo pomagalo izstopiti iz začaranega kroga revščine. Tudi projekt "Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi" stremi h krepitvi veščin in ekonomske moči žensk in deklet preko izboljšanja uporabe učinkovitih in okolju prijaznih virov energije na več področjih. Usvojena znanja in veščine bodo ženskam in dekletom omogočila izvajanje okolju prijaznih dejavnosti, kar jim bo omogočilo tudi vir dohodka.

 

11. oktober je za mednarodni dan deklic proglasila Generalna skupščina OZN leta 2011 z namenom priznanja pravic deklicam in prepoznavanja edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo.