Skoči na vsebino

NOVICA

POSLOVNI SEKRETAR V (1 delovno mesto) v MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE, Sektorju za splošne in institucionalne zadeve

Opis delovnih nalog:

- koordiniranje poslovnih stikov;

- vodenje evidenc;

- sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot;

- druge naloge podobne stopnje zahtevnosti po navodilih vodje.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih:

 • najmanj srednje tehniško ali drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
 • najmanj 4 mesece delovnih izkušenj;
 • znanje angleškega jezika na osnovni ravni;
 • da osebi ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu iz krivdnih razlogov na njeni strani.
   
  Prijava mora vsebovati:
 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal;
 3. pisno izjavo kandidata:
 • da je državljan Republike Slovenije;
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • da pred nastopom dela soglaša z varnostnim preverjanjem;
 1. pisno dokazilo o znanju angleškega jezika.

 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, z dvomesečnim poskusnim delom.

 

ROK: 16.10.2018

 

Kandidati vloge posredujejo na naslov: kadrovska.mzz(at)gov.si Dodatne informacije na tel. št. 478-2298