Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar mag. Dobran Božič na III. Regionalnem forumu Unije za Sredozemlje

Barcelona, 8. oktober 2018 – Na III. Regionalnem forumu Unije za Sredozemlje so države članice obeležile 10. obletnico delovanja Unije in oblikovale usmeritve za delovanje v prihodnjih letih. Z zaključno izjavo sopredsedujočih je Unija poudarila razvoju nadaljnjo zavezanost regionalnemu sodelovanju in razvoju.

Ministri in državni sekretarji 43 držav članic Unije za Sredozemlje so naslovili aktualne izzive v regiji - zagotavljanje varnosti, terorizem, radikalizacijo, migracije, prihodnost in zaposlovanje mladih, enakost med spoloma in opolnomočenje žensk - ter poudarili vlogo Unije za Sredozemlje, edinstvenega foruma za dialog, pri reševanju le-teh. V ospredju razprav je bila analiza uresničevanja Akcijskega načrta Unije za Sredozemlje, sprejeta na II. regionalnem forumu januarja lani, ter oblikovanje usmeritev za novo desetletje. Ministri so podprli priporočila Sekretariata o posodobitvi označevanja projektov Unije za Sredozemlje in ob tem izpostavili poseben pomen skupnega angažmaja pri projektu za razsoljevanje vode v Gazi.

 

Udeleženci so naslovili tudi razmere v Siriji in Libiji ter reševanje palestinskega vprašanja in se zavzeli za rešitev v obliki dveh držav. Izrazili so zaskrbljenost nad razmerami v Gazi in potrebo po nadaljnjem financiranju UNRWA.

 

Državni sekretar mag. Božič je v svojem nastopu naslovil izzive,  s katerimi se sooča regija, in izpostavil prispevek Slovenije, predvsem na področju opolnomočenja mladih. Izpostavil je pomen Evro-sredozemske univerze (EMUNI) s sedežem v Piranu, tako na izobraževalnem, znanstvenem kot tudi kulturnem in političnem področju. Poudaril je sodelovanje Slovenije v regionalnem projektu čiščenja plastenk v Sredozemskem morju in prispevek pri projektu razsoljevanja vode v Gazi, h kateremu je Slovenija prispevala 500.000 EUR. Potrdil je nadaljnjo podporo Slovenije delovanju in projektom Unije.

 

Ob robu foruma je bila organizirana tudi okrogla miza o vključevanju varovanja okolja v razvojne politike v Sredozemlju ter dialog deležnikov pobude Med4Job. Udeleženci so izmenjali mnenja o socialnih učinkih vloge zasebnega sektorja v evropsko-sredozemski regiji ter izpostavili najboljše prakse in uspešne zgodbe v okviru pobude Med4Jobs, ki se osredotoča na mladino in ženske.

 

Naslednji IV. regionalni forum bo potekal leta 2019.