Skoči na vsebino

NOVICA

Naše pravice in Zavod KROG v Egiptu

Egipt, 8. oktober 2018 - Zavod Krog je v okviru triletnega razvojnega projekta, ki ga finančno podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, v Egiptu pričel z usposabljanji trenerjev za izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah. Cilj projekta, ki temelji na gradivu "Naše pravice", ki ga je razvilo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, je okrepiti spoštovanje pravic otrok s strani staršev, učiteljev in drugih pedagogov ter povečati zavedanje otrok v Kairu, Aleksandriji in Tanti o njihovih pravicah.

 

Prvo od treh usposabljanj o otrokovih pravicah za trenerje, na katerem je sodelovalo več kot dvajset učiteljev, vzgojiteljev in pedagogov iz rejniških domov ter predstavnikov oblasti, je potekalo v Aleksandriji. Na usposabljanju so se udeleženci seznanili z didaktičnim gradivom "Naše pravice". Gradivo je pomemben pripomoček za izobraževanje in usposabljanje trenerjev, staršev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev, predvsem pa otrok. Usposabljanja trenerjev bodo potekala še v Kairu in Tanti. Tovrstna usposabljanja so nujna, saj so v praksi pravice otrok pogosto kršene, vzroki za to pa so predvsem težke življenjske razmere družin, neizobraženost in neozaveščenost staršev in učiteljev.

 

Trenerji bodo v okviru projekta izvajali delavnice za 1200 otrok, z usposabljanji pa bodo nadaljevali tudi po zaključku projekta. Otroci bodo s pomočjo delavnic spoznavali svoje pravice ter krepili sposobnosti za uresničevanje in promocijo le-teh. Usposabljanja in izobraževanja se bodo zaključila s promocijskimi dogodki o otrokovih pravicah, ki jih bodo s podporo pedagogov zasnovali in izvedli otroci.